www.omkonst.com:
Bildens nödvändiga sälta
Arne Frifarare, Galerie Bel'Art, Stockholm, 19/1 - 13/2 2008  
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

En förtätad vinterhimmel fäller sin blåhet över snölandskapet i Arne Frifarares "Dammen". Hyllningen till Bror Hjorths "Kappsläden" är uppenbar och kärleksfull. Frifarare transformerar Hjorths röda spjälstaket till en sluten form - till ett skydd runt den koncentrerade blåheten i dammen. Han återanvänder varsamt de ting från Hjorths målning som han anser sig ha bruk för: snön, huskropparna, träden. Men just träden har i Frifarares version fått en långt friare målerisk roll: för att dämpa de avlövade grenarnas spretighet sluter han dem i en gråaktig organisk form, vilket ger dem den volymmässiga auktoritet de så väl behöver.

I flertalet målningar är det, precis som tidigare i Frifarares bilder, de mjukt frammejslade husformerna som dominerar. Men här har de i flera fall öppnat sitt inre för betraktarens ögon. De påminner om fantasieggande sprängskisser av riddarborgar och andra historiska byggnader som man kan finna i vissa pedagogiska barn- och ungdomsböcker. Men självklart är Frifarare inte intresserad av att beskriva huskropparnas byggnadsteknik. Det är de mänskliga dramerna som utspelas i husens olika rum som fångat hans intresse - små kammarspel ofta med en strindbergsk instänghet och med ett begränsat antal aktörer.

Genom utställningen löper en stråk av känslig varsamhet, utan att formerna blir omotiverat veka eller sköra. Frifarare vet att föra in bildabsurditeter när så behövs. Kryptiska tecken, uppfriskande stilbrott och anakronistiska inslag ger målningarna en samtida karaktär. Men inte för ett ögonblick tappar Frifarare tråden. Hans fascination inför Färg och Form-gruppens bildbyggande liksom för äldre naivistiskt måleri är påtaglig.
      Ändå skulle hans bilder vara smått otänkbara i det tidiga nittonhundratalet. Till det är de alltför obstinata i sin bildstruktur, liksom i sitt förhållande till traditionen. För Frifarare är lyckligtvis otrogen i sin kärlek till historien vilket ger målningarna den nödvändiga sältan.

Stockholm 2008-01-24 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Dammen", 2007, olja på duk, 110 x 118 cm
© Arne Frifarare


¨II, III, IV, XII¨, 2007, olja på duk, 96 x 96 cm
© Arne Frifarare

   
Galerie Bel'Art | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com