www.omkonst.com:
Att klottra sin vardag
Jenny Granlund och Magnus Alexandersson, Konstnärshuset, Grafikgalleriet 19/1 – 17/2 2008
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Jenny Granlund och Magnus Alexandersson tillhör en generation målare som introducerats under de senaste tre åren. En gemensam nämnare är sammanfogandet av tecken och halvillustrativa element till större komplexa kompositioner, ofta med teckningen som grund. Omkonst har uppmärksammat dem vid olika tillfällen var för sig, nu sluts cirkeln med en gemensam utställning i Konstnärshusets grafikgalleri.
      Jenny Granlund som huvudsakligen använder blyerts som medium även i det stora formatet, arbetar med kraftigt stiliserade figurer och former, som sedan sätts samman till repetitiva mönster. Bilderna kan påminna om klotterteckningar i marginalen som transponerats och utvecklats till betydligt större verk. Själv hänvisar hon till landskapet, i det hon gör. Verken skulle således kunna vara en slags landskapsvandringar uttryckta i symbolisk stenogramform. Men tillvägagångssättet, de långsamma mödosamma upprepningarna och omtagningarna, röjer även ett intresse för det kontemplativa värde som går att utvinna ur själva akten att teckna.

Fokuseringen på akten med perspektivet vänt inåt i ett långsamt registrerande av närmiljön, skulle kunna sägas vara ett utmärkande drag som förenar en generation bildmakare. De är födda på 1970-talet med nyligen avslutade konsthögskoleutbildningar bakom sig. Även Magnus Alexanderssons komplicerade bildvärldar kan räknas hit. ”Orbit” (bana) kallar han sitt centrala verk jämte teckningarna som visas på den aktuella utställningen. Centrum är en graffiti-inspirerad stiliserad bild av ett tunnelbanetåg, omgivet av konstruktiva mer eller mindre figurativa element. Återigen är det den nära vardagsmiljön som är i centrum, den som knyter samman förort och centrum, eller stad och land.
      Visade tillsammans tydliggör de båda utställarna såväl sina egna utgångspunkter, som de gemensamma referenserna. De tillhör sin tids "konstruktivister", som inte väjer för inlån från andra bildvärldar eller räds figurationen, och dess okontrollerbara betydelser och biassociationer. Kanske kan jag tycka att den gemensamma grunden känns väl tydlig när de exponeras tillsammans, och man anar faran med detta frihetens manér som grund för vidare utveckling. Samtidigt är det ett intressant möte som uppstår, som säger mycket om de yngre konstnärernas obesvärade inställning till bilden som medium.

Stockholm 2008-01-31 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Orbit" 2007, blandteknik på pannå
© Magnus Alexandersson

 


"I grönsakslandet 1" 2008, blyerts på papper
© Jenny Granlund

 

   
Konstnärshuset | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com