www.omkonst.com:
Är stolen en klänning?
Annika von Hausswolff, "Ich bin die Ecke aller Räume", Magasin 3, Stockholm, 9/2 - 8/6 2008  
Text: Björn Larsson

skriv ut denna text

Annika von Hausswolffs mest kända verk är antagligen de som problematiserar och parafraserar kriminaltekniska fotografier och massmedias skildringar av våldsbrott. Ofta överför konstnären de förmodat objektivt dokumenterade händelserna till ett voyeursammanhang, vilket brukar föra med sig att betraktaren tvingas ifrågasätta sitt val av blick. Skissen till Anders Zorn – parafrasen ”Tillbaka till naturen” som är med på den här utställningen är väl ett ganska typiskt exempel; den nakna kvinnan som flyter i vassen kan inte uppfattas som något annat än en provokation riktad mot den slentrianmässiga smygtittarblick som stora delar av konstvärlden fortfarande betraktar som helt naturlig. 

På så vis fungerar ett verk av Annika von Hausswolff ofta som en mötesplats för företeelser, till exempel en estetik och en praktik, som vanligtvis inte uppträder tillsammans. Fotografiet av en flicka som tagit sitsen ur en stol är ett exempel. Först ser det ut som en lek, men vid närmare eftertanke är nog flickan lite för gammal för att leka den sortens lekar där man lyfter ur stolarnas sits och använder dem till att bygga en koja av. Det finns en brist på överensstämmelse mellan flickans ålder, hennes självmedvetna hållning och hennes sysselsättning. Och när man som betraktare, medvetet eller omedvetet, konstaterar att flickan redan har passerat puberteten uppträder plötsligt en helt ny följd av tolkningsmöjligheter. Provar flickan stolen runt midjan som en klänning?
     Så är det ofta hos Annika von Hausswolff; en avslöjande självsyn drabbar betraktaren när han/hon tvingas definiera vad som är prepubertalt och pubertalt, eller vad som är objektivt betraktande och voyeurblick. Med självsynen följer förlusten av en oskuldfullhet, som i de flesta fall aldrig varit äkta, men som inte desto mindre känns djupt saknad. 

Trots den breda sammanställningen innehåller Magasin 3:s Annika von Hausswolff – utställning knappast något som kan betraktas som en nytolkning av konstnärskapet. Många av verken har man sett tidigare, och även om installationen ”Ich bin die Ecke aller Räume” är helt nyskapad, har den en nära släkting i ett verk som visades på BAC år 2005. Innehållsmässigt påminner det här om en retrospektiv eller en arkivutställning, och känslan förstärks av en presentation där vissa verk till och med ligger kvar på vagnarna som användes vid hämtning från magasin. 

Stockholm 2008-02-13 © Björn Larsson


 


 

 

 


”Untitled (Balloons)”, 2007, C-print, diptyk,
80 x 100 cm, © Annika von Hausswolff,
Samling Magasin 3 Stockholm Konsthall


”Live from the Ocean”, 2005, Svart/vit fiberprint,
166,5 x 101 cm, © Annika von Hausswolff,
Samling Magasin 3 Stockholm Konsthall


Installationsvy Magasin 3 Stockholm Konsthall
Photo: Martin Runeborg

   
Magasin 3 | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com