www.omkonst.com:
Poetens ögonkast
Hans Lannér, Sveriges Allmänna Konstförening SAK, Stockholm, 27/3-19/4 2008
Ny bok med texter av Ulf Linde och Ernst Billgren, Carlssons förlag, ISBN 9 789173 311663
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Rannsakar man sig själv i egenskap av målare, brukar det vanligen vara ytterst få kolleger som reservationslöst passerar ens nagelfarande blick. Det är inte kritikerns värderande granskning jag talar om, utan det handlar om vilka inspiratörer eller föredömen som man väljer att släppa in på livet.
      Inom kategorin föredömen klappar mitt hjärta lite extra för Hans Lannér, med hans sällsynta känsla för att skapa en ljusets poesi med reducerade medel. Han vilar dessutom på en stabil grund lagd av ljusmästare med intresse för en lyrisk skildring av sin omvärld, den drömda eller verkliga. Och har man glömt eller inte begripit att måleriet är i högsta grad erfarenhetsbaserat och tar tid att bemästra, så får man i mötet med Lannérs måleri en nyttig påminnelse eller insikt. Omärkligt fylls de summariska gesterna med innehåll, abstraherat ur ett genomlevt liv. Det är långt till spasmen, det åtrådda utseendet och attityden.

Lannér fortsätter i den här utställningen sin livsresa genom att strö ut fragment från olika resor, platser eller situationer som passerat. Det gör att man ännu lite lättare än vanligt tolkar in egna erfarenheter och andras bilder i verken. Det skoningslösa ljusets utfrätta och skugglösa mystik utlöser i mötet med en antydd springbrunn och vitrappad husfasad en korsförbindelse till Kent Lindfors pilgrimsresor. Rätt logiskt då båda målarna avkräver betraktaren att långsamt nysta upp det framburna garnet av associationer och upplevelser. Men i någon annans ögon går resan säkert åt ett annat håll.
      På förra utställningen på numera nedlagda Galleri Engström fanns mer uttalade hänvisningar till minnet av en vistelse på Kuba. Stämningen lever kvar även nu parad med möten av hus eller fragment av dem från andra håll. Kubabilderna och det tidiga 2000-talets svit av husporträtt hör samman såtillvida att verklighetens Kuba och eternithusen på den halländska landsbygden åldras men inte utvecklas. Den långsamma upplösningen och förändringen av en plats, kan lika gärna representera en människas liv - fast i sin form. Meditationen över detta är både smärtsam och vacker.
      I samband med utställningen ger Hans Lannér ut en bok med ett mycket generöst urval bilder av måleri och grafik från åren 2003-2007 (Carlssons förlag).

Stockholm 2008-03-29 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Sjöman" 2007, akryl på duk © Hans Lannér


"Apelsiner" 2007, akryl på duk © Hans Lannér


"Falsk" 2007, akryl på duk © Hans Lannér

   
Sveriges Allmänna Konstförening | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com