www.omkonst.com:
Snittade dukar
"Tid & Plats: Milano-Turin 1958-1968", Moderna Museet, Stockholm, 1/5 - 7/9 2008
Text: Björn Larsson

skriv ut denna text

I Moderna Museets utställning "Tid & Plats: Milano–Turin" vänds blickarna mot Italien och den dynamiska utveckling inom konst och design som växte fram under åren 1958–1968 i de två norditalienska städerna Milano och Turin. Parallellerna mellan italienska och svenska förhållanden under denna tid är uppenbara. Efterkrigstid, ny teknik och nystartade företag leder till ekonomisk utveckling, folkomflyttningar och en ökande konsumtion. Värderingar och tankar om identitet förändras och en ny syn på konst och design föds.

De bästa konstutställningarna är de som i någon mån omvärderar en redan etablerad konsthistorisk konsensus och visar upp sammanhang som av olika anledningar inte har uppmärksammats tidigare. Många besökare uppfattar nog inte först att de här verken i själva verket är hämtade ifrån två helt olika konstnärliga domäner, vilka alltid varit noggrant särskrivna i italiensk konsthistoria; utvecklingen i Milano å ena sidan; till exempel Piero Manzonis arbeten med den långa linjen (den längsta han gjorde var 7200 meter lång) och Luciano Fontanas snittmålningar. Vid början på 60–talet går initiativet över till Turin och Arte Povera, ”den fattiga konsten”, som ofta handlar om människans relation till natur och konst.

Det historiska avståndet påverkar så klart, men själv tycker jag nog det är lättare att se de två traditionernas uppenbara gemensamheter; att genom reduktion vilja komma bort ifrån den informella konstens högt uppdrivna subjektivitet och en strävan efter semantisk konceptualisering av bilden. Det ligger också nära till hands att jämföra med utvecklingen i New York under samma tid, då den abstrakta expressionismen följdes av minimalism och popkonst. Om minimalismen i nordamerika är storskalig och drar mot det seriella är dess italienska motsvarighet mer hantverksmässig, inriktad på att söka en ”nollpunkt” (i material eller färg) eller att undersöka ”värdelösa” material eller hitta ”en rymd bortanför”.

Stockholm 2008-05-15 © Björn Larsson


 


 

 

 


Interiör från utställningen
Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Piero Manzoni
Konstnärens avföring nr 078, maj 1961
© Piero Manzoni/BUS 2008 Archivio Opera Piero Manzoni, Milano
  Lucio Fontana
Concetto spaziale, 1967
© Lucio Fontana/BUS 2008
Fondazione Lucio Fontana, Milano


Interiör från utställningen
Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

   
Moderna Museet | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com