www.omkonst.com:
Margareta Persson har avlidit
Omkonsts medarbetare Margareta Persson har avlidit i Gerlesborg, 8/8 2008  
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Omkonsts medarbetare konstnären Margareta Persson har hastigt avlidit vid sin sommarateljé i Gerlesborg. Med bestörtning och sorg har vi tagit emot detta tunga besked. Vårt samarbete inleddes våren 2007 och under tre säsonger har hon bevakat utställningar och konsthändelser främst på Västkusten och i Göteborg för Omkonsts räkning. Hon deltog också med essän ”Färgens betydelse inom samtidskonsten” i bokprojektet ”Om tillståndet i konsten”, som publicerades i mars 2008.

Insiktsfullt och lyhört, med en perfekt kollegial tonträff i tilltalet, närmade sig Margareta konstnärerna och verken i sina texter. Hennes olika roller som konstnär, konstvetare och pedagog i teori och praktik gav fördjupning parad med förmågan att väl förmedla sina kunskaper.
     ”Färgens betydelse inom samtidskonsten” är en rubrik som väl fångar Margaretas konstnärliga esprit. Hon tillhörde skaran av kloka konstälskare som nyfiket och fördomsfritt förvaltar och utvecklar traditionen, med förmåga att samtidigt bejaka och tillämpa det annorlunda och nya. Med hennes ögon blev konstens levande och föränderliga väsen en självklarhet.
     Vi är djupt tacksamma över det samarbete vi hade och kommer att sakna dig Margareta.

Gerlesborg 2008-08-14 © Susanna Slöör


 


 

 

    
Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com