www.omkonst.com:
Ett bokslut
Yngve Rådberg, Dunkers Kulturhus, Helsingborg, 27/6 - 19/10 2008  
Text: Tora Windahl

skriv ut denna text

Utställningen Case Closed – Ett bokslut är noggrant hängd på tre väggar i ett enda rum som, när jag klivit in i det, i sig självt skulle kunna utgöra begynnelsen till Yngve Rådbergs nästa bild – två nervöst trampande män framför Rådbergs Justitia, och bakom dem en kvinna med kamera – för i nästan samtliga målningar utspelar sig ett kammardrama där de medverkande växlar mellan att vara subjekt och objekt.
      Som betraktare överrumplas jag av en fysisk impuls att vilja agera för att trösta eller bringa reda i den skakiga syntaxen. Jag funderar över vad det är som väcker den reflexen för det är sällsynt att man som kulturkonsument går upp på tårna och lutar sig framåt inför måleri. Självklart spelar gestalternas tillsynes oskyldiga och hjälplösa uttryck in, samt deras totala brist på distans till sin egen situation. Men det har också något att göra med att det är målningar där skeendet tycks ha avstannat. Bara betraktaren är rörlig och har den nödvändiga överblicken, åtminstone tills vederbörande blir indragen, då slirar det igen och betraktaren riskerar sin egen position.
      Rådberg är också känslig för färg, rum och ljus och måleriet väcker taktila minnen av platser och material. Det är ovanligt att måleri som är så tillsynes berättande ändå lyckas med den abstraktion som krävs för att det illustrativa skall fly och den fysiska närvaron infinna sig.

Utställningen omfattar 12 målningar. Alla i samma format (28x42 cm). De ingår i en serie om 76 verk som Yngve Rådberg arbetat med under en tioårsperiod.
      I samband med utställningen har det gjorts en ambitiös katalog med förord av Rådbergs gallerist, Gunnar Olsson, och 1:e intendenten på Dunkers kulturhus, Magnus Jensner. Det är en generöst utformad och rolig bok, som dels visar ett större antal av Rådbergs målningar i stort format, dels en fullständig förteckning över de 76 verken i form av frimärkesstora bilder och som därutöver innehåller en mängd personliga, tänkvärda och underhållande texter om Rådbergs konst.

Stockholm 2008-10-07 © Tora Windahl

Medverkande författare i katalogen är utöver konstnären själv:
Anders Olofsson, Bengt Adlers, Niclas Östlind, Petter Helje, Lars Vilks, Edda Manga, Ann Edholm, Christina Karlstam och Magnus Jensner.


 


 

 

 


"Justice", 2007, olja på akrylglas, 28 x 42 cm
© Yngve Rådberg


"The Key", 2006, olja på akrylglas, 28 x 42 cm
© Yngve Rådberg


"Inner Truth", 2004, olja på akrylglas, 28 x 42 cm
© Yngve Rådberg

   
Dunkers Kulturhus | Galleri Olsson | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com