www.omkonst.com:
Fånga rörelsen
”Remotions”, OpenEnded Group (Marc Downie, Shelley Eshkar, Paul Kaiser) i samarbete med Merce Cunningham samt Gunnar Söder och fyra studenter från Kungliga Konsthögskolan (David Åberg, Jennifer Rainsford, Annika Bergqvist, Mario Gonzalez Paez),
Mejan Labs, Stockholm, 20/11 – 21/12 2008.
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

För snart två år sedan experimenterade konstnärer och konststudenter på Mejan Labs med digitala applikationer för att bland annat scanna och skriva ut i tre dimensioner. Nu har turen kommit till att fånga rörelsen med hjälp av digital teknik. Utställningen och experimentarbetet med titeln ”Remotions” använder kunskaper från animering av film och dataspel, så kallad motion capture-teknik. De brittiska konstnärerna i OpenEnded Group visar verket ”Loops” i samarbete med koreografen och dansaren Merce Cunningham.
     För åtta år sedan filmade man den då 81-årige Cunninghams dans med sina händer. Varje led punktmarkerades för att återskapa koordinater över rörelserna. De skilda punkternas rörelsemönster fås sedan att reagera mot varandra i ständigt nya variationer som bildar ett ljusspel, vilket nu visas på tre stående skärmar. Verket "Loops" ackompanjeras av Cunningham som läser högt ur sin dagbok, när han som 17-åring kom till New York för första gången.

Jag har inte tagit del direkt av experimenten med motion capture-utrustningen på plats, som utförts av Gunnar Söder och eleverna från Mejan. Men ett av de resultat som visas oberoende är en digital 3D-utskrift av en kropp i rörelse, påminnande om en framstormande figur av futuristen Umberto Boccioni. Här visas även en laserljusliknande digital dans på skärm.
    Kombinationen av experiment, öppen redovisning och avancerad teknologi är som oftast i Mejan Labs regi mycket tilltalande och lockar till vidare funderingar. Problematiken med hur man sedan utnyttjar tekniken utan att den skymmer den konstnärliga gestaltningen är speciell. Resultaten tenderar att bli märkligt förföriska och fördummande på en och samma gång. De analoga 2D- och 3D-bilder som konstnärer i årtusenden skapat har ju fantasifullt utforskat hur man skapar rörelse i det orörliga. Dessa tvingar eller lockar betraktaren till ett kreativt seende i dialog med sin inre erfarenhet av rörelse. Den ansträngningen överlåts i det här sammanhanget till maskinen. Men jag ser tålmodigt fram emot att så småningom ta del av krävande och utvecklande tillämpningar av den introducerade tekniken, som utmanar åskådaren att utveckla sitt tänkande seende.

Stockholm 2008-12-12 © Susanna Slöör


 


 

 

 


Ur "Loops" © OpenEnded Group (Marc Downie, Shelley Eshkar, Paul Kaiser) i samarbete med Merce Cunningham


Ur "Loops" © OpenEnded Group (Marc Downie, Shelley Eshkar, Paul Kaiser) i samarbete med Merce Cunningham


© Gunnar Söder med studenter från Kungliga Konsthögskolan

   
Mejan Labs | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com