www.omkonst.com:
Från fjärilsmun till kammarorkester
Susanne Vollmer, Susanne Pettersson Gallery, Stockholm, 4/9 – 4/10 2008
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

En trappa ned visas en videoloop med 259 stycken tuschteckningar imiterande ett testprotokoll signerat Rorschach. Bläckplumpar simmar ut i symmetriska former som fjärilskroppar. En terapimetod som inte ligger långt från att spå i kaffesump, skulle jag tro. Försedd med hörlurar lyssnar jag till en kvinnoröst som verkar läsa innantill om olika tolkningsmöjligheter. Underlaget har hämtats på nätet från sajter kritiska till metoden. Teckningarna som flimrar förbi är utsökt vackra som ljusanimerade reproduktioner. De suggererar ganska givet fram associationer till det driftstyrda livet: bäcken, sköten, insekter, blommor eller grinande käftar.

På gatuplanet har Susanne Vollmer i sin debututställning arbetat vidare med dessa slumpgenererade bilder och sökt efter figurer i bilden. Linjerna har skärpts och tagit form av fåglar, kroppar eller till och med en liten orkester. Här presenteras en svit om tio bilder i form av digitala utskrifter. Ganska givet väcks saknaden efter videoloopens och utskrifternas ”äkta” underliggande verk. Men grunden för åtrån kanske genereras först genom distanseringen och avståndet, något som Vollmer säkert avsiktligt arbetat med. Här skapas en mental avklädning med förbehåll. Bilderna särskilt i videoloopen är i sin kylighet oroande, som fjärilskroppar gjorda av kvinnobäcken.

Utställningen kompletteras även med tuschteckningar i original, som inte lämnar utrymme för en darrig hand. Några av dem fylls med meditativa slingor, som även de lånar sig till associativa utflykter. Andra är stereotypa och närmar sig uttrycksmässigt affischen, med en blinkning till 1970-talet eller en jugendmästare som Aubrey Beardsley.
    Varje enskild del i detta ljud-, ljus- och bildprojekt känns inte ”originell”, men integrerat skapas ett konsekvent och väl sammanhållet verk som mer handlar om olika mediers uttrycksmässiga än värdemässiga kvaliteter. Det lovar gott för fortsättningen.

Stockholm 2008-09-11 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Nix on crab; stick with butterfly", Videoloop 21,35 min
(259 tuschteckningar) © Susanne Vollmer

 

 


"Plate III", Digital utskrift © Susanne Vollmer

   
Susanne Pettersson Gallery | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com