www.omkonst.com:
En studie i grått
G Karin Andersson, Mirai Projects, Stockholm, 9/1 – 21/2 2009
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
  
© G Karin Andersson

G Karin Andersson kallar sin utställning "Interaction with The Makers" - med ordet "Makers" satt i pluralis. Alltså bör man inte läsa in någon monoteistisk grundsyn; skaparna är flera och kan både ses som gudar och kreatörer/konstnärer. Kanske kan man ana en antydan till självbild där, för G Karin Anderssons blyertsteckningar är i allra högsta grad produkten av en skapares svettiga hantverk. Det senare kan man tydligt se i papperens slitna och delvis nästan upplösta tillstånd.
     Originalteckningarna trumskannas och blåses upp till meterstora grafiska blad. I samband med detta ökas kontrasten och entydigheten förstärks; blyertsens taktilitet förbyts mot något som snarast kan liknas vid torrnålens djupa svärta.

Bland den mängd konstnärer som på de senaste åren åtagit sig "uppdraget" att minutiöst föra över fotografier till papper eller duk utgör G Karin Andersson ett lysande undantag. Till skillnad mot flertalet av kollegerna framstår hon inte som någon slavisk kopist, och hennes verk får ett tydligt konstnärligt mervärde genom transformeringen från foto till teckning.


 


 

 

 

Anderssons bilder är både grafiskt starka och smärtsamt nakna - det senare ofta i dubbel bemärkelse.
      Kvinnan som krypande underkastat sig sin härskare (?) är knappast i första hand sexuellt utmanande. Hennes anorektiska kropp ger snarare associationer till självsvält och mental blockering. Det är svårt att betrakta hennes kropp utan att fyllas av både vämjelse och medömkan. Detta blir också långt tydligare genom att G Karin Andersson från originalteckningens A4-stora yta blåst upp henne till mänsklig storlek.
      På utställningen finns även ett par exempel på tecknade sagovärldar där den brutala direktheten bytts mot en svävande drömskhet. I dessa förhållandevis lågmälda bilder visar Andersson att hon behärskar åtskilligt mer än enbart beskrivningar av ett kroppsligt utlämnande.
      Ändå är det just i de kontrastrika, collageliknande och delvis provokativa bilderna hon visar sin starkaste sida. Dessa bilder överrumplar och berör mer än mycket annat på konstscenen just nu.

Stockholm 2009-01-27 © Leif Mattsson


Mirai Projects | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com