www.omkonst.com:
Lockarnas kraft
Denise Grünstein, ”Figure Out”, Galleri Charlotte Lund, Stockholm, 10/10 – 21/11 2009
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
"Head Hunter" © Denise Grünstein "Head over Heels" © Denise Grünstein "Tied" © Denise Grünstein

Står längst in i snedgarderoben och röjer. I ena handen farmors champagnefärgade brokaddräkt, i den andra plastpåsen med min styvmors peruker. Ett hem har hastigt övergivits. Jag inser att jag känslomässigt diskvalificeras som nykter betraktare av Denise Grünsteins utställning ”Figure Out”.

Den består av ett knappt dussin fotografiska verk samt en video, vars längd är oväsentlig då förmedlingen är ögonblicklig och dröjande. En osynlig sax klipper tuss på tuss av hår som faller ned i en hög framför en kostymklädd sittande figur, troligen en kvinna. Rörelsen vänder och håret seglar som uppståndna själar upp och ut ur bilden. Den subtila kraften i dessa hårtestar och i fotografiernas arrangerade peruker överrumplar likt pälsen i surrealisten Meret Oppenheims berömda kopp.
      Den bibliska berättelsen om Simson och Delila infinner sig naturligt. Simson är oövervinnlig, så länge lockarna sitter på plats. Delila lockar på uppdrag av filistéerna av honom hemligheten. I stillbilderna som ingår i utställningen är det hårslingorna som verkar styra handlingen. Anletsdragen hos kvinnorna döljs av bläckfiskomfamnade hår, en lägger huvudet över det damastklädda bordet som om det vore en stupstock. En annan tvår sina händer med mörka testar mellan fingrarna. Bordskivan tippar knappt märkbart ned mot högerkanten och bekräftar det uppgivna i gestaltens gest.

Händelserna utspelas och bärs i flera fall upp av Skagenlandskapets karga sanddyner mot varmblå himmel och hav. Naturen som vittne eller spelrum tonas dock ned i den här utställningen till förmån för denna gåtfulla lek med myter och symboler, vidöppen


 


 

 

 

för tolkningar i var och ens mest slutna rum. Vindsröjningen spelar mig självfallet ett spratt, då rekvisitan i Denise Grünsteins bilder blir rent praktiskt verksam i processen. Men jag vill tro att den tydliga situation som här exponeras, utan givna tolkningsramar, har kraften att allmänt påverka, likt Simsons lockar.
    Hårslingorna i högar eller som slöjor framför ansiktena uttrycker momentant potens och förlust. Hinder, tvång och lockelse är andra verksamma associationer som tvinnar tankarna i olika riktningar. Enkelheten, förskjutningarna och den varsamma upprepningen av ett ogripbart tillstånd skapar berättelser ämnade för det mest privata såväl som för det gemensammas sfär.

Stockholm 2009-10-14 © Susanna Slöör


"Handicraft" © Denise Grünstein


Galleri Charlotte Lund| Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com