www.omkonst.com:
Den diagnostiska blicken
Carl Hammoud, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, 3/10 – 8/11 2009
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

"Reconstruction", 2009, olja på duk, 100x125 cm
© Carl Hammoud

"Ex Post Facto", 2009, olja på duk, 100x155 cm
© Carl Hammoud

Det första man möts av på Carl Hammouds utställning är en videoloop där målarprocessen för några utvalda verk fångats, streck för streck, färgyta för färgyta. Resultatet är hypnotiskt och samtidigt djupt frustrerande - målandet som ett tröstlöst sisyfosarbete; i samma stund som bilden är slutförd upplöses den.

Carl Hammouds verk befinner sig mellan två poler. Den ena ytterligheten utmärks av en närmast klinisk beskrivning av tingen och miljön - en frusen idyll, en stilla död där ordningen, tystnaden och skönheten härskar, nyktert betraktad på distans.
     Den andra ytterligheten består av fragmentering och fysisk upplösning. Rummens tydliga formhierarki har kollapsat och ersatts av sammanflätade trästrukturer, påminnande om gigantiska plockepinnspel. Men även i detta kaos råder ett behärskat lugn. I den ovannämnda videon kan man följa hur Hammoud tyglar denna oordning: tar bort, lägger till, förenklar och förtydligar.

Hammouds målningar och teckningar är inte uttalat politiska. Men den närmast omärkliga förskjutningen från neutral beskrivning av kontrollerade strukturers sönderfall, till fascinationen över deras nyvunna skönhet, indikerar ändå ett ställningstagande. Det är förmodligen inte motvilligt som Hammoud lånar sina penslar till att beskriva det nybildade kaosets kristallitiska formationer. Det av människa skapat har uppgått i en högre och skönare ordning.


 


 

 

 

Inför teckningen "Metamorphosis" kommer jag att tänka på en bildsvit av belgaren Luc Tuymans med titeln "Den diagnostiska blicken". Med tomma ansiktsuttryck skildras patienter som (underförstått) fått sin slutgiltiga dom. Det är ömsint men osentimentalt.
     Hammoud använder sig av en liknande saklig beskrivningen av operationen i "Metamorphosis". Men det tvetydiga här är att det inte alls är säkert att det är en mänsklig kropp som behandlas. Det skulle mycket väl kunna vara en del av de tidigare beskrivna raserade strukturerna som ligger på operationsbordet.
      Cirkeln är sluten och det självklara slår följe med det svårbegripliga.

Stockholm 2009-10-08 © Leif Mattsson


"Metamorphosis", 2009, blyerts på papper, 30x35 cm
© Carl Hammoud


Galleri Magnus Karlsson | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com