www.omkonst.com:
Världens fyra hörn
Cajsa Holmstrand, Galerie Aronowitsch, Stockholm 25/4 – 29/5 2009
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
Utställningsvy © Cajsa Holmstrand

Cirkeln omskriver alltet och i den finns vår värld inskriven som en kvadrat, med sina fyra hörn jord, eld, luft och vatten. Talmystiken och geometrin har under årtusenden utövat sin dragningskraft på konsten och filosofin. Rensar man bort dessa bibetydelser så återstår formerna, grundformerna som i sig själva räcker långt för att skapa en sammanhangens poesi.
      Cajsa Holmstrand utgår lekfullt från kvadraten och dess möjligheter till rik variation i utställningen på Galerie Aronowitsch, i objekt, målningar och grafik. Kvadraten dubbleras och bildar nästa beståndsdel, en rektangel. Den i sin tur viks och skapar två rätvinkliga trianglar. Triangeln läggs in i kvadraten och skapar diagonaler i dess två inneboende rektanglar, som uppstår när den ursprungliga kvadraten delas. Ett mönster är skapat som sedan varieras med hjälp av färg och kontraster. Nya former skapas som påminner om bokstäver eller tecken i ett för ändamålet uppfunnet språk.


 


 

 

 

Rött, gult, blått, svart och vitt räckte för Piet Mondrian till att uttrycka allt. Cajsa Holmstrand använder samma begränsade palett för sina experiment med form och rum. Grafiken har preparerats med bigningar, märken kring vilka bladen kan böjas. I några fall har figurerna skurits ur och vikts till fritt hängande objekt som skrider in i en rumslig dimension. Grundelementen lånas även till fristående skulpturer på podier och hyllor. I en av de tredimensionella ”bokstäverna” anger en liten trådfigur lekfullt skalan på verken, den som berikar tanken och fantasin. Man skulle kunna tycka att det mesta redan utvunnits ur detta skapande utifrån bestämda regler. Cajsa Holmstrand visar hur världen vilar på dess minsta beståndsdelar och att symmetrin och regelbundenheten är grunden som alla avvikelser utvecklas ur. I den påminnelsen bjuds överraskningen.

Stockholm 2009-04-28 © Susanna Slöör


Galerie Aronowitsch | Omkonsts startsida

 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com