www.omkonst.com:
Bländverk blickar ned och ut
Anna Nordquist Anderssons Watch your step och Inside Out för Bilbergska Huset, Örebro universitet, Statens konstråd 2009
Text: Hanna Stahle

skriv ut denna text
© Anna Nordquist Andersson  Foto: Hanna Stahle

© Anna Nordquist Andersson  Foto: Anna Nordquist Andersson

I trapphallen finns trappor. Och så finns det trappor. De senare är illusioner som gestaltats i fotografier under härdat glas infällda i golvet och bildar verket "Watch your step". Anna Nordquist Anderssons foton av nedåtgående källartrappor utgör inte några övertygande illusioner om att man faktiskt skulle kunna stiga ned där. En tvådimensionell bild kan förstås inte ersätta det tredimensionella djupet, utan förblir statisk när man rör sig runt den.  Kanske är det just därför det blir intressant? När ögats receptorer hajar till inför att perspektivet plötsligt och trots allt stämmer – ja, då vill vi ju så gärna bli förförda. Konstnären förhåller sig på så vis både lekfullt och retfullt till bilden och ögat i bästa Trompe l’œil-tradition.


 


 

 

 

Lite längre in öppnar sig korridoren till ett uppehållsrum och där visar sig det andra verket "Inside Out". I fönstret ser man en ganska oansenlig vy mot vinkelbyggnadens fasad och omgivande skogsparti. Men vyn är dubblerad. Samma utsikt är tryckt på lamellgardiner och den envisas med att synas trots att gardinerna är fördragna. Med tiden kommer utsikten att förändras, träden växa sig höga, fasaden nötas och renoveras. Om sedan konstverket bara får leva kvar lika länge så kommer bilden på gardinerna att bli ett tidsdokument från tiden när huset byggdes.

2009-05-20 © Hanna Stahle


Statens Konstråd | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com