www.omkonst.com:
Ordet och bilden
Patrik Qvist, "Tusen år hos Gud", Galleri Niklas Belenius, Stockholm, 3/9 – 27/9 2009
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
© Patrik Qvist

 

Kort efter Stig Dagermans död 1954 publicerades romanfragmentet "Tusen år hos Gud", ett märkligt textstycke med tydlig påverkan av mystikern Emanuel Swedenborg. Verket har en upphöjd, svärmisk ton som skiljer sig från flertalet av Dagermans övriga arbeten.

Patrik Qvist kan beskrivas som en "litterär konstnär" som till denna utställning valt Dagermans romanfragment som titel och överbryggande tema. Sympatiskt nog kan man ha stor behållning av målningarna och installationen utan att ha läst en enda rad av Dagerman, men samtidigt finns där en möjlighet till djupare insikt genom kombinationen av text och bild. Det är inte så att bilderna illustrerar texten, men textens högstämda anslag smittar och befruktar dem.

Förutom att använda sig av litterära kopplingar är Patrik Qvist också känd för sina skjul - ett slags behållare för människan och hennes tankar. Ett flertal av dessa har uppförts på olika platser, och även i målningarna dyker de återkommande upp. Men mindre så i denna utställning. Här lever figurationen friare, ofta utan skjulets begränsande dimensioner. I något fall associerar jag till Francis Bacons klaustrofobiska bildrum, men oftast svävar figurerna fritt som i ett expanderande universum.
     På gatan utanför galleriet har Qvist uppfört ett rum för insamlande av tystnad - en koppling till Dagermans romanfragment, där Newton samlar på just tystnad (fyra år före Bölls novell "Doktor Murkes samlade tystnad"). Qvists installation bär namnet "Dimanche! Dimanche!" och kan delvis sägas bryta mot utställningens i övrigt sammanhållna karaktär. Men även det är i analogi med Dagermans text som bjuder på både förbryllande logik och sublimt fantasteri.

Stockholm 2009-09-08 © Leif Mattsson


 


 

 

 


Installationen "Dimanche! Dimanche!"
Trä, koppar, latex, glas, 2,5x3x2 m © Patrik Qvist


"Sjökort blad I", akryl, olja, cyanotype på pannå,
52x48,5 cm, 2008 © Patrik Qvist

 

Gallery Niklas Belenius | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com