www.omkonst.com:
Urverket är sannare än tiden
Vanna Bowles, "Wild Tree", Angelika Knäpper Gallery, Stockholm, 8/4 – 2/5 2010
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"African Grey", 2009, blyerts och blandteknik © Vanna Bowles  

"Origins", 2010, installation (beskuren) © Vanna Bowles

Som metafor för tankens form, den okuvade, framstår grenverket i "Wild Tree" som både burleskt och poetiskt. Ett träd växer fram ur huvudet på kvinnan, samtidigt som resten av bilden är närmast övernormal. En pose, ett fruset ögonblick, ett framtvingat leende och så detta osynliga men ändå fullständigt avslöjande tankemonster, likt ett renhorn som löpt amok.

I Vanna Bowles verk av funna fotografier, utvalda och transformerade, kastas man handlöst mellan det estetiska och det utomestetiska. Precis som surrealisterna önskar hon utmana "den goda smaken" för att söka sig tillbaka till källan, till tankens urform. I det hypnagoga tillståndet skapas de självklaraste synbilderna, det är där allt får sin förklaring. Inget framstår som absurt eller opassande och inga estetiska hänsyn tas. I vakenheten däremot samlas den goda smakens kuskar, de hämmande och normerande - bildgeneralerna.

"Fri som en insekt skall människan flyga" skrev författaren B. Traven. Inte som en fågel, nej, som en insekt: en slända, en fluga, en skalbagge - estetiken kraschlandar med ett njutbart brak.
     Vanna Bowles närmar sig synbilderna från ett likartat håll. Visserligen använder hon återkommande papegojan som en allegori för "guden", "den allvetande", men som sådan framstår den mest som oskyldigt drabbad och sorgligt ovetande. I övriga bildvandringar mellan verkligheten (2D) och drömsyner (3D) är det istället den omvända estetiken som brukas - skönheten som tanke snarare än som ting.


 


 

 

 

Förförelsen, lockelsen att smygtitta baklänges in i människors svunna liv, spräcka deras förborgade historia, se absurditeterna (äkta och manipulerade), se "de andra", se att de är som vi - obegripliga.
     I installationen "Origins" bjuder Bowles på insikten: avsteget är det normala, urverket är sannare än tiden. Med hjälp av collagets förskjutning av rimligheternas gränser plockar hon fram släkthistorier, likt kaniner ur trollkarlens hatt. Allt är verkligt, allt är lögn. Det utomestetiska - tanken, avsikten, värderingen - har slutit förbund med estetiken.
      Trädgrenarnas tankemetastaser i verket "Wild Tree" har i installationen "Origins" sitt moderland.

Stockholm 2010-04-12 © Leif Mattsson

"Down the Garden", 2010, blyerts och blandteknik
© Vanna Bowles
  "Wild Tree", 2010, blyerts och blandteknik
© Vanna Bowles

Angelika Knäpper Gallery, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com