www.omkonst.com:
Med blicken fäst i backspegeln
Carnegie Art Award 2010, Konstakademien, Stockholm, 19/3 - 9/5 2010
Text: Leif Mattsson

Det är naturligtvis vanskligt att utifrån ett så smalt urval som det i årets Carnegie Art Award bedöma det samtida måleriet. Kanske bör man hellre se priset och vandringsutställningarna som ett exempel bland många. Det framgår nämligen när man bläddrar i katalogerna, som sträcker sig ända tillbaka till 1998, att Carnegie Art Award först sett över en längre tid kan sägas vara heltäckande.

"Black and White Painting in White and Grey Frame", 2008, acrylic on canvas, paint on steel, 180×20 cm © Kristján Guðmundsson

2010 års förstapris gick till islänningen Kristján Guðmundsson, som med sina neominimalistiska objekt – monokroma målningar monterade i prefabricerade metallramar – anslår tonen för årets utställning. Ordet för dagen är nämligen ”retro”. Det kan handla om nostalgiska tillbakablickar på femtio- och sextiotalets färg- och formspråk, ”återuppföranden” av performences i tidstypisk sextiotalsanda, rauschenbergska assemblage eller om oblyga kärleksförklaringar till minimalismen och Donald Judd.

Kugeln, 2008 © Egill Sæbjörnsson

Tillbakablickandet i sökandet efter inspiration är kanske helt följdriktigt i en tid som denna då de dominerande (och framåtblickande) konstströmningarna är svåra att skönja. Men frågan är om juryn bör var lika defensiv och strategisk som konstnärerna? Jag saknar i år de innovativa lösningarna i allmänhet och de måleriskt/tekniska i synnerhet.
      Det är visserligen intressant att se Egill Sæbjörnssons (IS) gör-det-själv-variant av Olafur Eliasson-ljusfenomen, men verket ser jag mest som en ironisk blinkning åt föregångaren. Och hade Anastasia Ax (SE) istället för sin happening visat sina expressiva teckningar hade de i sammanhanget definitivt benämnts som innovativa. Någon Karin Wikström som på lätt anarkistiskt vis vänder upp och ned på det formalistiskt hierarkiska formspråket finns inte med i år, även om Torben Ribe (DK) ur ett grafiskt formgivningsperspektiv kommer relativt nära.

"Castle-Be-Geist", 2009, oil on canvas, 200×220 cm
© Kristina Jansson

"Inverted Venus at her Mirror", 2008, 126×88 cm © Ylva Ogland

Det neofigurativa måleriet representeras i år av Kristina Jansson (andrapriset), Felix Gmelin (tredjepriset) och Ylva Ogland. Även dessa har, likt flertalet på utställningen, blicken stadigt fäst i backspegeln. Men i deras fall gäller det inte i första hand själva tekniken; de tycks ha andra syften med sitt berättande än att bekräfta en svunnen tids suveränitet. Dessutom arbetar alla tre med intrikata koncept, vilket gör att man lättare kan överse med den något defensiva måleritekniken.

"No one here is innocent", 2008, 300×200×300 cm © Kjersti Andvig

Få verk på utställningen har samma auktoritet som Kjersti Andvigs (NO) stickade kopia av en dödscell med titeln "No one here is innocent". Jag hör visserligen någon viska Kienholz-retro, men Andvig gör ändå något helt eget av verket. Genom det tidskrävande hantverket, väntans signum, och i det paradoxala materialvalet har Andvig lyckat sammansmälta tidens uppmätta flöde med det förutbestämda slutet – döden.

"Nothing happens by chance", 2009, oil painting on canvas, 214×485 cm © Hannu Väisänen

Och på tal om tid - naturligtvis har vi även på årets Carnegie Art Award en representant för samtidens så populära hantverksmani, eller ”slow-art” som det ibland benämns. Hannu Väisänens (FI) tusentals miniatyrsfärer i stålblå färg bör naturligtvis tagit en avsevärd tid att måla, och kanske ler Sol LeWitt i sin himmel över konstnärens självpåtagna tagelskjorta. Men det förvånade är, åtminstone för oss som är skeptiska till hantverkets hegemoni över gestaltningen, att Väisänen faktiskt lyckats balansera handlingens monomani till ett suggestivt slutresultat; ”Nothing happens by chance” är trots allt en vacker och intressant målning.

Avslutningsvis kan sägas att utställningen med Carnegie Art Award 2010 kan rekommenderas för sin bredd och storleks skull, men knappast för de nyskapande uttrycken. Det är glest mellan dem i årets upplaga, men desto tätare mellan igenkännandena.

Stockholm 2010-03-24 © Leif Mattsson

Carnegie Art Award | Omkonsts startsida


Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
skriv ut denna text