www.omkonst.com:
Bevara gåtans gåtfullhet
Katrine Helmersson, ”Cherchez la femme!”, Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, 20/2 – 21/3 2010
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"Ariadne, Mont Rouge", 2007,
Brons 100 x 56 x 60 cm
© Katrine Helmersson
 

Utan titel, 2010 Stengodslera, järnkrok 59 x 30 x 15 cm
© Katrine Helmersson

"Fenix", 2010
MDF, spackel 33 x 37 x 47 cm
© Katrine Helmersson

Historiskt sett har skulptörer ofta ansetts vara de bättre tecknarna då de i inte nöjt sig med papppersytans plana begränsningar. I den tränade skulptörens linjer kan insikten om den tredje dimensionen samt en påtaglig känsla för struktur och materialitet anas.
      Katrine Helmersson ger flera exempel på vikten av detta mentala och fysiska djupseende. Att kunna "se bakom" samt bygga in en visuell gåta i de ännu skymda, endast anade, bortomformerna. Det handlar om pedagogik, förståelse, insikt.

Helmersson kallar sin utställning "Cherchez la femme!" (efter Alexander Dumas). Titeln blir hos henne till en gliring och ett avstamp, en frustration och en markering samt ett ifrågasättande (om än med glimten i ögat) av det förment insinuanta. "Det är kvinnan bakom allt" sjunger Ernst Rolf, med en något mindre konspiratorisk emfas än Dumas. Helmersson svar på stolligheterna saknar alla spår av genusrelaterad bitterhet. Det är klokt, det är bra, det är vackert.

Enigmat, den visuella gåtan, är som mest förfinad i Helmerssons "Fenix", en vit "transformer" som intagit formen av en insekt, en skorpion med vingar. Man anar metamorfosens möjliga stadier: slutenheten, förpuppningen och sedan förvandlingen: blomman som öppnar sig och fäller ut sin ståndare, sin gadd - en frusen explosion, en stilla extas.


 


 

 

 

Återkommande i Helmerssons organiska former är linjen som vet varthän den strävar, men som aldrig tar genaste vägen. Den återkommer i kontur och struktur - i den vindlande bergsformationen "Ariadne, Mont Rouge" liksom i "Cherchez la Femme". I det senare verket förlorar den dock något av sin tredimensionella potential, sin möjlighet att på ytan beskriva djupet. Detta verk, liksom några av de övriga figursågade relieferna bygger i högre grad på tvådimensionell emblematik. Men utställningen som helhet bärs ändå av det sensuellt underfundiga samt enigmatiska. Helmersson låter gåtan behålla sin gåtfullhet.

Stockholm 2010-03-03 © Leif Mattsson

"Cherchez la Femme", 2010 Målad MDF 68 x 19 x 16 cm
© Katrine Helmersson
  "Le Foret", 2010
Målad MDF 80 x 30 x 20 xm
© Katrine Helmersson

Andréhn-Schiptjenko, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com