www.omkonst.com:
Samtida konst från Japan
"Contemporary Art from Japan", Södertälje konsthall och Södertälje Stadshus, 2/9 - 17/10 2010
Text: Jan Manker

skriv ut denna text
© Mitsuharu Miyake
"On the farm"" © Chihiro Ito

På den internationella konstscenen möter man ofta bilder med ett gemensamt formspråk och där uttrycken fastnat i det ytmässiga och dekorativa. Detta är en nackdel med de snabba utbytena mellan olika kulturer. Tyvärr har västerlandets estetik fått dominera allt för mycket. Det är därför med ett stort intresse jag tar del av utställningen med japansk nutidskonst på Södertälje konsthall för att se om dessa konstnärer lyckats stå pall mot det västerländska inflytandet. Svaret blir väl både ja och nej.

I Mitsuharu Miyakes installation med svävande plastpåsar känner man reminiscenser av det japanska tuschmåleriets förmåga att upphäva tyngdlagen och få jord och himmel att smälta samman. När man närmar sig dessa påsar överraskas man av små, små föremål som gömmer sig inne i dem, vilket får mig att tänka på den omsorg man i Japan lägger ner på att slå in vanliga paket och göra dem till estetiska objekt.
     Naoto Okuda skapar med sina genomlysta målningar en osäkerhet om ytan existerar som målad materia och har ett visst släktskap med Miyakes eteriska installation.

Större tyngd och kraft utstrålar den stora målningen ”On the farm” av Chihiro Ito. Med ett kalligrafiskt tuschliknande måleri bryts ytan upp i tunga och svävande partier. Naturens skapande och destruktiva krafter lyfts fram. Här känns släktskapet starkt till en månghundraårig tradition med tuschmåleri på vertikalrullar, så kallade kakemonos.
     Ett helt annat uttryck finner jag hos Mana Shiroshita där materien blir påtaglig och färgen ligger pastos och bildar ett skulpturalt uttryck, som i målningen ”Rain”. Det är färgen som regnar, det är inte en illusion av vatten. Susume Horie arbetar också med ett reliefartat, nästan brutalt måleri, där själva materialet i sig bär fram en hotfull handling, som i målningen ”Mugen”.

Utställningen har ytterligare tio deltagare varav en, Harue Takami, visar sitt verk ”About light” i Södertälje Stadshus. Här är det den japanska origamikonsten som Takami utnyttjar i sin stora golvinstallation med små vikta papperskartonger. Ett böljande ljusskimmer breder ut sig i entréns ganska sterila miljö och skapar den kontemplativa stämning som mycken österländsk konst ofta fångar.
     Trots vissa influenser från västerländsk konst andas denna utställning en självständighet som vittnar om att man har sina rötter i det japanska kulturarvet. Det är alltid svårt att bedöma ett konstnärligt uttryck som bygger på en helt annan grund än ens egen. Man kan anamma det eller känna sig främmande inför det, men absolut inte avfärda det. Oftast väcker det ens nyfikenhet. Utställningen är en ambitiös satsning från Södertälje konsthalls sida och är väl värd ett besök.

Södertälje 2010-10-05 © Jan Manker


 


 

 

 


"Inside lightning" © Naoto Okuda


"Rain" © Mana Shiroshita


"Mugen" © Susumu Horie


"About light" © Harue Takami


Södertälje konsthall | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com