www.omkonst.com:
Att resa sig ur askan
Katy Kirbach, "Got the Blues for Red", Christian Larsen, Stockholm, 20/5 – 20/6 2010
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"Teec Nos Pos", 2010, akryl & papper på duk,
180 x 170 cm © Katy Kirbach
"Levitate Me", 2010, akryl & papper på duk,
150 x 200 cm © Katy Kirbach

"Kiss Off", 2010, akryl & papper på duk,
150 x 210 cm © Katy Kirbach

När man står inför Kirbach verk går associationerna tveklöst till den svenska konstscenens 1947 års män, och kanske särskilt då till Lennart Rodhe. Men för amerikanskan Katy Kirbach, verksam i London, är referenserna naturligtvis mer internationellt präglade. 1947 års män hämtade inspiration från en europeisk analytisk kubism, som i sin tur lät sig influeras av "primitiv" folkkonst från Afrika och Latinamerika.
     Kate Kirbachs inspirationskällor tycks vara av en likartad etnografisk mix: indiansk folkkonst, textila mönster, religiös ornamentik, sextiotalsdesign - och sminkreklam(!) - titeln på utställningen "Got the Blues for Red" är enligt uppgift namnet på ett nagellack.

Alla verken på utställningen är från i år, 2010. Man undrar hur det är möjligt då de är både detaljrika och stora. Svaret är både tragiskt och trösterikt. För kort tid sedan förstördes Kirbachs målningarna vid en brand. Med en passande Fågel-Fenix-metaforik skulle man kunna påstå att Kirbach reste sig ur askan för att presentera en utställning som det borde tagit åratal att arbeta ihop.
      Kanske var det tidspressen som tvingade verken över gränsen, bort ifrån ett enbart dekorativt finlir. Här finns nämligen en råhet i hantverket, som möjligen inte går fram i reproduktionerna men som blivit till en omistlig del av verken. Papper har rivits av i alla hast och färgen har fått svämma över sina bredder.
     Spridningseffekten, de optiska fenomen som uppstår på avstånd, förbyts när man går nära av ett antal noggrant utskurna former, placerade med beräkande förskjutningar i förhållande till varandra. Positiv och negativ form alternerar rytmiskt, liksom konstrastfärgerna.


 


 

 

 

Katy Kirbach framstår som en både samtida och bakåtrefererande konstnär. Hennes arbetsmetoder är tydligt påverkade av modernismen, där finns ingen postmodern ironi eller distanserande stilbrott. Å andra sidan ansluter hon till nutida bildidiom när det minutiöst utförda hantverket ges en så påtagligt tidsbärande funktion. Kanske är hennes avsikt att extrahera det bästa ur två skenbart oförenliga världar?

Stockholm 2010-06-02 © Leif Mattsson


"Inners Pace", (detalj), 2010
oja, akryl & papper på duk, diptyk, 180 x 340 cm
© Katy Kirbach


Christian Larsen, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com