www.omkonst.com:
Extasen är ingenting
Mathias Kristersson, Galleri 21, Malmö, 9/1 – 31/1 2010
Text: Martin Hägg

skriv ut denna text
"To sleep is a pleasant way to kill time,
as if we could" © Mathias Kristersson
© Mathias Kristersson

"Kuliss" © Mathias Kristersson

Först trodde jag att det var basgången i en poplåt. Istället är det ljudet av hjärtslag - kanske är det ljudet av konstnären Mathias Kristerssons eget hjärta? Ståendes framför högtalarna är det som om jag hamnat på den punkt ur vilket allt levande strömmar, en känsla av lätt obehag innefinner sig.

I konstnärens verk samsas konceptkonst och minimalism med ett ofta personligt existentiellt berättande. På en hylla står ett tänt stearinljus, rummet fylls med ljudet av konstnärens uppläsning av, rätt triviala, dagboksanteckningar: ”det fanns ett tillfälle då jag skulle få ordning på min säng”.
      Det är svårt att veta vad som är ett medvetet stilhärmande och vad som är privata funderingar på vägen. Verket ”Kuliss” skulle kunna användas som en konceptualistisk programförklaring. Istället för att, som det brukar heta, läsa mellan raderna, får vi i ”Kuliss” läsa på hyllkanterna på en radda, annars tomma, vita bokhyllor: ”ur ledan kommer extasen. Extasen är ingenting.”

Frågan om leken med konsthistorien, blir särskilt aktuell med ”Splitting”. I en videodokumenterad performance syns hur en man och en kvinna mäter och sedan sågar till spånskivor – skivor som samtidigt, i verkligheten, står uppställda ett par decimeter från videomonitorn. Vad är konstruerat och vad är verklighet, vad är kopia och vad är äkta? I ”Spina (skönlitteratur, osorterad)” har en uppsättning böcker kapats så brutalt att nästan bara ryggen återstår. Mer filosofiskt inbjudande kan det knappast bli.


 


 

 

 

Distansen i Kristerssons verk, liksom infinner sig av sig själv genom en sällan skådad konsekvens. Det är inte fråga om ett excellerande i en självupptagenhet, snarare lurar humorn runt hörnet; ett tänt ljus och triviala dagboksanteckningar kan aldrig bara vara blodigt allvar.
     Influenserna från 60- och 70-talets konceptkonst och minimalism ger ett avskalat intryck åt Kristerssons konst, alla olika tekniker till trots bärs Kristerssons konst fram av enkla idéer. Innan jag lämnar galleriet upptäcker jag ännu en monitor. I närbild syns en skrivande hand, ord efter ord hamnar på ett papper i en till synes aldrig sinande ström. Men alla dessa ord hamnar ovanpå varandra varför allt så småningom bara blir till en enda mörk fläck. Då och då stannar skrivandet upp - som vore konstnären angelägen om att formuleringen i alla lägen skulle bli den bästa tänkbara.

Malmö 2010-01-20 © Martin Hägg


”Spina (skönlitteratur, osorterad)” © Mathias Kristersson


Galleri 21 | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com