www.omkonst.com:
Genom tankens vatten
Bruno Liljefors, Thielska Galleriet, Stockholm, 6/11 2010 – 23/1 2011
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Bruno Liljefors, "Andkull" (detalj)

Bruno Liljefors, "Afton, vildänder"

Som en tyst skälvning drar tanken genom medvetandets vatten. Insikten övertygar sekundsnabbt för att i nästa stund upplösas när den väl fått fäste. En blåmes målinriktade flykt genom täta grenverk: tvärstopp och snabbjakt med näbben efter mikromaten på träden. Kvickt vidare, spåren finns kvar som en avtynande gnista, en efterbild, hos den som förunnats bevittna vardagskampen för tillvaron, själva varelsens väsen.
     Uppvisningen väcks i minnet inför buskskvättans nervöst blickstilla paus ute i det liljeforska ängslandskapet. Fågeln gör sig till en ickehändelse, på samma förunderliga vis som den poängterar den. Bruno Liljefors fäller sin blick, likt rovfågeln sin flygfärd för att slå sitt byte. Kvar blir naturens sårade undran; var min skyddande omgivning inte tillräckligt döljande, inte riktigt lik sin tärande skyddsling? Liljefors evighetsfrusna darrning möjliggörs i det här fallet av fågelns placering och bildens komposition, där högersidans stilla oroshörn understryker tidsaspekten; detta äger rum inom bråkdelens förevigade sekund.   

Bruno Liljefors näsa för rimmen mellan naturen och dess invånare är märkvärdig och gör honom ständigt aktuell för den musikaliskt intresserade målaren. Rörelsemönster, form och fjäderdräkt syns eller återspeglas i omgivningen. Med en förunderlig känsla för ögonblicket avslöjar han djuren som upplevande varelser om än inneslutna i sin förborgade värld.
     Den lilla andfamiljen fångas i ett ögonblick av trygghet då det skyddande mörkret bryts av dagens sista flämtande reflex i vattenytan. Tisslande, tasslande snatter för den oinvigde, ett naturens stillsamma skådespel. Djuren fixerar målaren med blicken, stilla för kort sekund, försvunna i nästa ögonblick utan vetskap om att minnet fått ett evighetsfäste på den ofta tämligen grovgrängade duken. Underlaget skiner igenom och tillsammans med den varierade och emellanåt teckenartade penselskriften påminns betraktaren om att det är måleri och inte ett stycke verklighet man tar del av.
    Thielska Galleriets samling av Bruno Liljefors-verk visar honom som en synnerligen kreativ utforskare av målarmöjligheternas väsen, där varje enskild händelse krävt sitt specifikt formulerade svar.

Stockholm 2010-12-07 © Susanna Slöör


 


 

 

 


Bruno Liljefors, "Vassbunke"


Bruno Liljefors, "Buskskvätta" (detalj)


Bruno Liljefors, "Rävungar"

 

Thielska Galleriet, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com