www.omkonst.com:
Perversionen finns i betraktarens öga
Luc Tuymans, "Mot dagen", Moderna Museet Malmö, 26/9 2009 - 25/4 2010
Text: Leif Mattsson

Vy från Luc Tuymans utställning, Moderna Museet Malmö


Moderna Museet i Malmö öppnar ambitiöst med en större presentation av belgaren Luc Tuymans - en konstnär som haft stor inverkan på det internationella måleriet under 1990-2000-tal.
     Även i Sverige har hans konstnärskap kommit att betyda mycket, detta trots att han aldrig tidigare visats i helfigur här. Som närmast våra gränser kom han år 2003 då Helsingfors konsthall visade en större retrospektiv. (Omkonst besökte denna utställning och en recension finns i vårt arkiv.)
 

 

 

"Mot dagen I", 2008, olja på duk, 224 x 174 cm
© Luc Tuymans

Komplexiteten hos Tuymans, det som gör honom så svårfångad, ligger i den bildspråkliga ambivalensen: Å ena sidan betonar han konceptets betydelse genom bildval och förmedlad historia, alltså en tydlig intellektuell markering. Å den andra använder han en teknik som för tankarna till modernistiskt valörmåleri där enbart värmen och kylan tecknar formerna - ett emotionellt förhållningssätt som till viss del står i motsats till konceptet. Denna stundtals svårbemästrade balansgång blir tydlig först då man står inför dukarna och kan se hur färgerna vibrerar med ett slags torr sensualitet. Om man däremot enbart är hänvisad till reproduktioner i böcker och kataloger framstår konstnärskapet som betydligt mer konceptuellt och essäistiskt.

"Ögonblick", 2009, olja på duk, 103,5 x 70 cm
© Luc Tuymans

"Övervakningskamera", 2009, olja på duk, 99,5 x 79 cm © Luc Tuymans

Utställningens centralverk är de två målningarna med titeln ”Mot dagen”, som också gett namn åt själva utställningen. Förlagan är en av konstnären riggad uppställning där en man i arbetskläder ses gräva på en muromgärdad bakgård. Ett skarpt strålkastarljus tecknar hårda skuggor runt figuren samtidigt som det skänker ett till synes omotiverat fokus åt trädet i förgrunden. Denna off-center-belysning återkommer i flera verk. Möjligen är avsikten att skapa en distansering mellan berättelse och yta – ett ifrågasättande av trovärdigheten i bildens ingående delar (tro inte på det du ser). Förhållandet mellan fokus och oskärpa är också ofta omvänt: en detalj som tycks oväsentlig för själva berättelsen kan ges en kraftigt ljusmässig betoning.
       Den underliggande betydelsen i diptyken ”Mot dagen” baserar sig inte på någon verklig händelse. Förlagan är som sagt riggad och det är en vän till Tuymans som stått modell. Men bildens snarlikhet med kriminalteknisk fotodokumentation går inte att bortse ifrån. Och vad finns det för legitim orsak till att mitt i natten gräva på bakgården? Tuymans spelar här med betraktarens filmistiska minnesrepertoar.

"Big Brother", 2008, olja på duk, 146 x 224 cm
© Luc Tuymans

"Karta", 2008, olja på duk, 115 x 78 cm
© Luc Tuymans

I verket ”Mot dagen” är det ljuset och den omvända blicken som spelar huvudrollen, och det gäller för snart sagt alla målningar på utställningen. I ett snapshot-självporträtt med mobilkamera kallat ”Iphone” är blicken anonym och utsuddad, endast de oskarpa konturerna tecknar formen av ett ansikte. I ”Ögonblick”, där Tuymans fotograferat en person som själv fotograferar, har kamerans blixt fått inta den bildmässiga huvudrollen (åter ett exempel på off-center-belysning).
      Endast i ett fall på denna presentation möts vi av en blick riktad direkt emot oss. Det är i verket ”Karta”. Men då är det inte fråga om någon verklig blick, endast det synliga ögat på en texturkarta som skall placeras över en modell i ett 3-D-program.
       Den blick som dock ständigt återkommer är vår egen. Betraktarens blick perverteras genom kikarsiktet i ”Prickskytt” eller via bevakningskameran i ”Big Brother” och ”Övervakningskamera”

"Iphone", 2008, olja på duk, 114 x 86,5 cm
© Luc Tuymans

"Prickskytt", 2009, olja på duk, 186 x 233 cm
© Luc Tuymans

Sammanfattningsvis kan sägas att det är mycket svårt, om ens intressant, att ringa in Luc Tuymans omfattande bildvärld. Dessutom skulle uppgiften vara något senkommen: på den internationella konstscenen stod han som starkast i början av 2000-talet. Hans storhet har också hunnit manifestera sig i ett antal tjocka volymer, som exempelvis den utmärkta retrospektiva presentationen av bokförlaget Phaidon. Katalogen för utställningen på Moderna Museet Malmö är även den en tilltalande publikation. Den gör trots papperets extremt matta struktur och höga bulkighet rättvisa åt Tuymans målningar så långt det är möjligt.

Malmö 2010-01-04 © Leif Mattsson

Moderna Museet, Malmö | Omkonsts startsida


Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
skriv ut denna text