www.omkonst.com:
Konsten avklädd
Marcel Duchamp, Moderna Museet Malmö, 19/3 - 11/9 2011

Text: Anna Sandberg

skriv ut denna text
Marcel Duchamp
"Fontän", 1917
© Succession Marcel Duchamp/BUS 2011
Marcel Duchamp
"Cykelhjulet på pallen", 1913
© Succession Marcel Duchamp/BUS 2011
Utställningsvy:
Marcel Duchamp, Moderna Museet Malmö
© Fotograf: Terje Östling

När Moderna Museet Malmö nu visar Duchamp-samlingen står det snabbt klart för betraktaren att det som ställs ut i första hand inte är verken utan snarare tanken bakom dem. Fjorton objekt fyller rummet. Alla utom ett är repliker gjorda av den stora Duchamp-kännaren Ulf Linde. Här visas alltså verk av Duchamp utförda av någon annan. Det är på ett sätt fantastiskt och helt symtomatiskt för Marcel Duchamps konstnärskap och inställning till konsten. Den dominerande synen på originalet som heligt är borta. Likaså avsätter han konstnären som den enda skaparen av ett verk. För Duchamp var även betraktandet och betraktaren avgörande för ett konstverks varande. 

Mitt i rummet står ”Bruden avklädd av sina ungkarlar, t.o.m.”. Linde utförde 1961 en kopia som Duchamp då signerade. Trettio år senare utfördes den som visas här. Som en kopia på en kopia blir verket en vittnesbörd om Marcel Duchamps syn på konsten: att inte rädas kopian utan låta den få ett eget liv, fullt av värde. Här flyttas konstens gränser. Genom att ge kopian status som betydelsebärare kullkastas hela den tidigare konstuppfattningen. Mästarens hand har avlägsnats men verket i sig står kvar.

Utställningen i Malmö kan ses som en försmak till Konstakademiens stora Duchamputställning i höst. I september flyttas verken dit. Kanske krävs det en större utställning för att ge verken en djupare dimension. Rummet på Moderna Museet i Malmö är förvisso välfyllt men jag kan inte låta bli att sakna en tydligare gestaltning av just essensen i Duchamps konstnärskap. Samtidigt är det en fascinerande upplevelse att röra sig mellan objekten i rummet. Inte minst för att det i Duchamps verk ligger något av känslan att stå inför trolleri. Likt en vit kanin ur en hatt springer ”Fontän” upp framför betraktaren. Häpen ställs man inför den, funderar på om man just har blivit lurad eller om det som uppenbarar sig framför en är något unikt.
     Oavsett hur man väljer att betrakta Duchamps verk och gärning så är en sak klar. Han vidgade synen på konsten. Han flyttade dess gränser och utmanade konstvärlden, och med det konstverkets unika värde. Enkelheten i hans ready-mades är genial och obegriplig på samma gång. Än idag är hans sätt att närma sig konsten banbrytande.

Malmö 2011-03-23 © Anna Sandberg


 


 

 

 


Marcel Duchamp, "LHOOQ"
© Succession Marcel Duchamp/BUS 2011

Marcel Duchamp, "Pariserluft", 1919
© Succession Marcel Duchamp/BUS 2011


 

Moderna Museet, Malmö | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com