www.omkonst.com:
Den stora glömskan – ett attitydproblem
"En annan historia: i kamerans våld", Moderna Museet, Stockholm, fr.o.m. 24/2 2011

Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"Handen", 1983
© Tuija Lindström
"Mirrors", 2009
© Miriam Bäckström/BUS 2011
Untitled, 2008 © Courtesy of
Cindy Sherman and Metro Pictures

För snart två år sedan presenterade Moderna Museet ett urval fotografier ur de egna samlingarna. "Åter till verkligheten" var den övergripande titeln för de närmare 300 bilderna (Läs recension).
     Nu samlar sig museet till en betydligt mer omfattande presentation, en generalmönstring. Fas ett är redan inledd genom "En annan historia: i kamerans våld", en utställning med betoning på samtida fotobaserad konst. De två andra delarna – fotografi från 1920 till 1980 samt pionjärer från 1840 till tidigt 1900-tal – presenteras senare under året.
      Från och med hösten 2011 kommer således de exponerade samlingarna att helt och hållet vara fotobaserade – en spektakulär betoning på ett medium som under tidigare decennier hamnat något i skymundan. Detta gäller dock inte för de allra senaste åren, bör tilläggas; numera har vi flera stora aktörer som ständigt presenterar fotografisk konst. Moderna Museets initiativ stärker således fotots position ytterligare, vilket naturligtvis är goda nyheter för den växande skaran intresserade.

Men medaljen har en baksida. Hur var det nu med kampen mot historielösheten, den tidigare chefen Lars Nittves ständiga credo? Kommer den fotobaserade konsten att inta gökungerollen och förpassa den övriga nittonhundratalskonsten till glömskan? Det har redan tidigare varit svårt att få ta del av museets fina samling av svenskt trettio-, fyrtio- och femtiotalskonst – en viktig pusselbit för förståelsen av både den föregående och den efterföljande konsten. Nu blir det helt omöjligt.
      På museets hemsida intygas att omhängningarna under 2012 kommer att åtgärda bristen. Det återstår att se. Museet har under en längre tid haft klara identitets- och attitydproblem; det tycks som om man inte riktigt trivs med rollen som museum, hellre då en mötesplats för samtidskonst. Men inom den sektorn finns det ju redan många dedicerade aktörer, företrädesvis privata, som spelar rollen utmärkt. Och på dem faller knappast ansvaret att motverka konsthistoriska minnesluckor; det bör rimligtvis vara statliga Moderna Museets uppdrag.
      Så låt oss glädjas åt att fotografiet fått ytterligare en spelplats men samtidigt hoppas på att Moderna Museets satsning inte är det avgörande steget in i den stora glömskan.

Stockholm 2011-03-09 © Leif Mattsson


 


 

 

 


Del ur "I Am the Runway of Your Thoughts", 2008 © Annika von Hausswolff


"Presumed Innocence II, # 2", 1997
© Liina Siib/BUS 2011


"Bibliothek", 1999
© Andreas Gursky/BUS 2011


 

Moderna Museet, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com