www.omkonst.com:
Lydnaden urholkar förnuftet
The Icelandic Love Corporation, "Think less - Feel more", Lilith Performance Studio, Malmö, 1-4/12
2011
Text: Martin Hägg

skriv ut denna text
Bilder från "Think less - Feel more" © The Icelandic Love Corporation

Några kraftiga smällar, en kvinnas hjärtskärande skrik, vit rök och ljudet av poppande popcorn. En man drar stenar efter sig, en annan man vandrar runt i lokalen med en jättelik käpp, en tredje person ägnar sig åt någon form av klädbyte på en piedestal, åtta figurer i ring företar långsamma gymnastiska rörelser. Bild, ljud och doft, allt i ett.

Den som söker ett maxat multikonstverk torde ha funnit sitt eldorado med The Icelandic Love Corporation på Lilith Performance studio. Den som däremot söker ta hjälp av något slags analytiskt verktyg får större problem (om nu någonting betitlat ”Think less – Feel more” alls ska analyseras). I samma ögonblick som jag anser mig ha fångat in något väsentligt dyker en ny, och sedan ännu en, tänkbar tolkning av föreställningen upp.

Klart är i alla fall att performancens anhalter förenas i bilden av den disciplinen, så manisk och så intensivt oberoende att ingen av de enskilda aktörerna synes vara medveten om vad någon av de andra företar sig.
     In i detta slussas vi själva med hull och hår. Föreställningens upptakt är militaristisk i kubik. En barsk lärarinna, framför svarta tavlan, dirigerar sina tre assistenter till ljudet av marseljäsen. Assistenterna förser i sin tur mig och resten av publiken med var sin motorcykelhjälm. Iförda våra hjälmar marscherar vi lydigt, samtidigt och på led, framåt för att därefter ställa upp oss snyggt på rad längs performancelokalens väggar.


 


 

 

 

När allt är över, men först då, dyker tanken på Milgram upp. Den amerikanske psykologen som på 1960-talet fick ett antal ”hederliga” människor att utföra en bestialisk form av tortyr som ett resultat av en destruktiv mix av pliktskyldighet och auktoritetstro (att tortyroffren sedan bara visade sig vara agerande skådespelare är en annan sak).
      Inte för att The Icelandic Love Corporation ägnar sig åt tortyr men väl åt en gestaltning av den disciplinerade följsamhetens förmåga att rasera det sunda förnuftet. Till ljudet av en förtvivlad kvinnas hjärtskärande skrik marscherar vi oreflekterat framåt bara för att någon eller något fått oss att tro på existensen av en absolut och felfri över- och underordning. Vad hade vi kunnat göra mer?

Malmö 2011-12-07 © Martin Hägg

© The Icelandic Love Corporation

Lilith Performance Studio, Malmö | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com