www.omkonst.com:
New Yorks trängsel skapar oväntade rum
Manuela Viera-Gallo, Y Gallery, 355A Bowery St, Manhattan, New York, t.o.m. 5 maj 2011
Isidro Blasco, Black & White Gallery/Project Space, 483 Driggs Avenue, Brooklyn NY, t.o.m. 15 maj
David B. Frye & Kymia Nawabi, Sugar, 449 Troutman St. #3, Brooklyn, New York, t.o.m. 23 april
2011
Text: Vendela Grundell

skriv ut denna text
© Manuela Viera-Gallo
© Isidro Blasco

Trängsel skapar oväntade rum. I New Yorks ständiga omflyttningar av centrum och periferi är de statiska konstplatserna – det par tre adresser som galleristrategen aldrig lämnar – inte givet kvalitativa. Med en tolerans för det avsides, det otåliga och det budgetfria öppnas möjligheter till en större erfarenhetsmässig utväxling. Att bildligt och bokstavligen följa konstnärer till ny mark må vara en ärke-avantgardistisk reflex. Stadens snabba gentrifiering gör denna uppodling till en praktisk nödvändighet, som alltid dock med politiska implikationer.

Den urbana rörligheten är centrifugal i både sid- och djupled. En lucka i Bowerys trottoar bjuder in till vernissage på Y Gallery. Vinglasen lämnas på gatan ovanför en brant trappa som leder ner under en butik, till Manuela Viera-Gallos installation "Behind Closed Doors". I fabelns format iscensätts här det ögonblick då beslut övergår i handling, på randen mellan frid och våld. Den samhälleliga klaustrofobin speglas i den dryga kvadratmeter som betraktaren delar med en skulpterad armé korpar. En blindhet drabbar i fåglarnas oavvisliga men oseende blickar. Den vanemässiga associationen greppa/försvara-näbbar/klor får en konkret omtolkning genom utställningens skala. Betraktaren kan lätt trampa ner de små djuren men är samtidigt utlämnad till en fysisk och mental konfrontation. När konstnären ska fotograferas med en lokal curator snubblar hon nästan på en fågel med vingar av knivar.

Från Manhattan till Brooklyn fortsätter strömmen av omlokaliserande konstproducenter. I det allt trendigare Williamsburg ligger den vita men relativt ohippa kuben Black & White Gallery. På dess innergård står Isidro Blascos platsspecifika verk "The End of Things", en labyrint av förvridna prång och passager i trä och papp. Arkitekturen utgör ett skört skelett som vittnar om livets tillfällighet – säsongsarbetarens hus som lämnas att falla ihop. Verket får liv genom små förskjutningar som låter det fysiska rummet spegla omvärldens oförutsägbarhet och genom den koncentration som besökaren behöver för att varken stuka sig själv eller bygget. Liksom på Y Gallery – svart golv, knapp ståhöjd och skrovliga men trots allt vita väggar – utmanas också här det modernistiska galleriets standardmoduler.

Längre ut i Brooklyn, i Bushwick, finns Sugar, ett galleri inrymt i Gwendolyn Skaggs lägenhet. Konstnären berättar hur hon inrättade ett galleri i korridoren utanför sitt brödjobb och tog med sig det hem när hon förlorade jobbet. Den nya hörnan är vitmålad men tänks i övrigt som ”ett alternativ till alternativet”. En irriterande men attraktiv intimitet utvecklas då ett ovanligt engagemang erbjuds/avkrävs. Först för att boka in besöket, sedan för att i de något ruffa kvarteren hitta den anonyma ringklockan och samla sig för ett enskilt samtal om den mötande konsten. Denna märkliga mix av exklusivitet och generositet skapar en laddad situation där frågan är fri och svaren ofta obekväma.
     Nu ställs två målare i spänd relation – David B. Fryes folkloristiskt naiva uppgörelse med bigotteri och Kymia Nawabis nedtonat vässade skildring av gråzonen mellan njutningens och smärtans extremer. Två disparata uttryck valda för deras driv att problematisera dubbelmoral kring politik, ras och sexualitet. Utställningstesen att dialog blir mer effektiv av friktion är medvetet provocerande men – ja, den funkar.

I New Yorks malström av sensoriskt överflöd finns möjligheten att slå in kilar av fokuserat lugn, där ett eget kritiskt förhållningssätt kan ta form. På etablissemangets gata ses alltför ofta en uppblåst ekonomi expandera konsten i storlek mer än i tanken. En konst som istället måste generera ett eget rum tar en risk som ger mer tillbaka. Dessa platser bildar en infrastruktur som väver samman betraktare, verk och stad på ett sätt som skapar ny och djupare mening.

New York 2011-04-26 © Vendela Grundell

Detaljer om utställningarna:
Manuela Viera-Gallo, "Behind Closed Doors", curator Ian Cofre, Y Gallery, 355A Bowery St, Manhattan NY (Lower East Side), t.o.m. 5 maj 2011.
Isidro Blasco, "The End of Things", Black & White Gallery/Project Space, 483 Driggs Avenue, Brooklyn NY (Williamsburg), t.o.m. 15 maj 2011.
David B. Frye & Kymia Nawabi, "Works of Art", Sugar, 449 Troutman St. #3-5,3 tr, Brooklyn NY (Bushwick), t.o.m. 23 april 2011.


 


 

 

 


© Manuela Viera-Gallo


© Manuela Viera-Gallo


© Isidro Blasco


© Isidro Blasco


© David B. Frye & Kymia Nawabi


© David B. Frye & Kymia Nawabi

 

Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com