www.omkonst.com:
Att delta är att uppleva
Wanås 2011, 15/5 - oktober 2011
Text: Thomas Lissing

skriv ut denna text

"Primary Structure" © Jacob Dahlgren

"I will stop loving you" © Malin Holmberg.

Med Yoko Ono som dragplåster flyttar Wanås skulpturpark fram sina positioner. Pressuppbådet vid årets invigning borgar för ett stort intresse från allmänheten och en förmodligen ovanligt välbesökt säsong. Vad besökarna framför allt kommer att märka av i 2011 års tema är den tydliga inriktningen mot interaktivitet. Att delta är att uppleva.

Att de olika verken i Wanås park inbjuder till att ta på, klättra på och leka med är inget nytt. Men det befästs ytterligare av nytillskottet "Primary Structure" av svenske Jacob Dahlgren (f.1970). Det abstrakta har här materialiserats i tredimensionell form i starka färger. Samma rektangulära form har upprepats ett hundratal gånger och samanfogats mer eller mindre slumpmässigt. Resultatet blir en slags labyrint som nästan drar betraktaren in i dess mitt.

Ono's verk "Wish Tree" har en helt annan attityd, men låter också det besökaren engagera sig. Traditionen att skriva önskningar på lappar och sedan fästa dem vid särskilt utsedda träd har hon hämtat från de japanska templens historia. Här står fjorton späda äppelträd i två rader och väntar på att fyllas. En vidareutveckling av temat är "My Mommy Is Beautiful", där post-it-budskapen ska sjunga mammornas lov. I "Mend Piece" är tanken att man medan man lagar trasigt porslin även helar världen genom sina tankar.
     Det här är dock inga renodlat platsspecifika arbeten; samtliga av Ono's verk på Wanås har tidigare förekommit i liknande versioner på olika platser i världen. Ono upprepar det freds- och kärlekstema hon så länge ägnat sig åt, och hon gör det på ett okomplicerat sätt som är lätt att ta till sig.

Desto mer komplex och suggestiv som upplevelse känns Charlotte Gyllenhammars retrospektiva utställning "Återblick", längst in i konsthallen. I ett nästan kompakt mörker dyker hennes enigmatiska skulpturer upp, som spöken. De allvarsamma och förstenade barnen ger ett surrealistiskt intryck som här förstärks till att bli riktigt obehagligt. Associationerna går till skräckfigurer i filmer som The Grudge, The Shining och Poltergeist.
     "Återblick" är den första delen i en ny giv från Wanås sida; en ambition att knyta parkens samlingar till konsthallen genom att presentera fördjupningar av enskilda konstnärskap. Gyllenhammar utförde 2002 installationen "Svindel": ett upp-och-nervänt arbetsrum under jord, som blivit ett permanent inslag.

Wanås 2011-05-18 © Thomas Lissing


 


 

 

 


Charlotte Gyllenhammars skulpturer gömmer sig i mörker


"Wish Tree" av Yoko Ono...


...med konstnärens eget meddelande i förgrunden


Wanås, Stiftelsen, Skåne | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com