www.omkonst.com:
Uppkopplad ensamhet
Tomas Herngren, NP33, Norrköping, 15/9 – 13/10

Text: Lotta Ekfeldt

skriv ut denna text
"Kvinna i tunnelbana" © Tomas Herngren "Kvinna i tunnelbana" © Tomas Herngren "Man i tunnelban " © T. Herngren

I ett omgjort spannmålsmagasin i Norrköpings hamnkvarter ligger Galleri NP33. Galleriet invigdes i februari i år och är en konst- och designhall med en yta på nära 1000 kvadratmeter. Det är det tidigare Galleri Sander som bytt namn och som med ny adress längst ner i Norra Promenaden blivit granne med hamnmagasin och graffiti walls. NP33 är inte bara galleri utan här anordnas även olika kulturperformance.

Just nu ställer Tomas Herngren ut målningar och skisser i en del av galleriet. Att träda in i Herngrens bildvärd känns först inget märkvärdigt. Här hänger porträtt och de är många. Men snart framträder något mer, något vi glömmer att notera eller blaserat sorterar bort i vardagen och som först i en manifest form på duk plötsligt får oss att se.
     Först är det posen, sedan den stela blicken och tummen som fifflar, ömsom varvat med pekfingret som vispar. Det handlar förstås om mobilen. Tomas Herngren har åkt tunnelbana och iakttagit sina medpassagerare. I snabba målningar med skissen som grund låter han individerna framträda på rad, en efter en. Alla ensamma i sitt.

Det är frestande att söka sig bakom de uttryckslösa ansiktena och leta efter mera. Skönja spår av ångest och elände eller åtminstone ett leende –  men det är inte det Herngren ser. Han porträtterar och dokumenterar utan åtbörder och lägger varken till eller drar ifrån. Här har ensamheten ingen särskild valör och varför skulle den ha det när individerna är uppkopplade och ihopkopplade med hela världen? Imaginär gemenskap eller inte, den virtuella evigheten suger effektivt upp alla försök till mellanmänsklig kommunikation och vagnen är tyst.


 


 

 

 

Men samtidigt som Herngren konstaterar det mänskliga beteendets stereotypa utveckling sipprar det ut människovärme från dukarna. Det inger hopp trots nya levnadsvanor och tankemönster. I triptyken ”Allegori över världens tystnad” plockar Herngren ihop föremål till en modern vanitasmiljö där tiden halkat ur led och det självklara tappat sitt värde. Utanför pågår plötsligt en annan tid som sakta vridits, formats och omformats utan att man märkt det. Det är som att titta sig i spegeln en morgon och konstatera att man blivit gammal.
    När Herngren debuterade för 30 år sedan var det med en liknande serie porträtt från tunnelbanan i Stockholm. När han nu återvänder till samma tema och jämför människors rörelser blir det, för att ta Herngrens egna ord, ”en massa böjda nackar” han ser. Oroande eller inte – jag blir i alla fall upplyft av ett träffsäkert och intressant måleri.

Norrköping 2012-09-26 © Lotta Ekfeldt (text och foto)

"Kvinna i tunnelbana"
© Tomas Herngren
"Allegori över världens tystnad" (del av triptyk)

NP33, Norrköping | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com