www.omkonst.com:
Kaos som kreativ källa
Bo Christian Larsson, Galleri Christian Larsen, Stockholm, 23/8 - 30/9 2012

Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"Degenerate General", 2011 © Bo Christian Larsson "Ett skepp i nöd", 2012

Det är ur kaosforskningens begreppsvärld som Bo Christian Larsson hämtar sin näring – exempelvis att en initialt liten förändring leder till kraftiga avvikelser i slutresultatet. Så i analogi med dessa teorier låter Larsson sina kärnidéer divergera både i teknik och utförande. Efterhandskonstruktion eller inte? Så kan man i alla fall tolka programförklaringen. Men utställningstekniskt blir utfallet knappast kaos i överförd mening, snarare då bitvis lätt förvirrande.

Bo Christian Larsson är en intressant målare, om än hårt stildriven och aningen dekorativ. Målningarna ger också den huvudsakliga behållningen av utställningen. Där finns prov på både hard edge- och actionmåleri med cartoonliknade drag; där finns också ständiga innehållsliga och stilmässiga nivåskiften. Flera av de tredimensionella verken har även de en tydlig konstnärlig styrka, exempelvis "Degenerate General" och "Ett skepp i nöd". I dessa två, liksom i "Kräkla", finns en begreppslig formvandring, ett slags interna ekon, mellan dem och de tvådimensionella verken.

Men det är i videofilmerna som utställningen förlorar i styrka. Där blir splittringen inte bara en kaosteroetisk produkt utan även en förskjutning i hantverksnivå. Där blottas plötsligt en – möjligen förvånande – konstnärlig amatörism. Kanske är det den överarbetade inramningen som känns krystad. Eller också är det det puerila draget i själva filmerna. Hur som helst blir bristen på konstnärlig auktoritet svår att skaka av sig.
     Lyckligtvis för helhetsupplevelsen är galleriets stora rum både väl ljussatt och disponerat. De verk som presenteras där utgör också utställningens konstnärliga kärna, exempelvis vissa dadaistiska tilltag, som övermålningarna av foton på Strindberg och Siri von Essen.

Stockholm 2012-09-12 © Leif Mattsson


 


 

 

 


Video © Bo Christian Larsson


"Ghost of A.S I", 2012 © Bo Christian Larsson

 

Christian Larsen, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com