www.omkonst.com:
Tekniken driver gäck med verkligheten
Bo Larsson, Konstnärshuset, Stora Galleriet och Grafikgalleriet, Stockholm 15/9 - 3/10 2012

Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"Naturrum II" © Bo Larsson "Snömannen" © Bo Larsson

Med ett stigande intresse för fotografisk realism bland nya generationer målare befinner sig Bo Larsson (f. 1945) plötsligt mitt i ett nuflöde. Samtidigt håller en innehållslig och stilistisk förskjutning på att ske i Larssons bildvärld. Verken bär allt tydligare tecken på en önskad nyorientering, på ett sökande ut i realismens periferi. Naturens inbrytning i den arkitektoniska stillheten har visserligen förekommit tidigare, ofta som snötäckta ytor i de något "förvånade" interiörerna. Men i flera av de allra senaste målningarna har naturen så fullständigt integrerats med huskropparna att det blir svårt att tala om interiörer i egentlig mening; landskapsrum vore nog en mer passande beskrivning.

Bo Larssons utställning tar hela Konstnärshuset i anspråk, både Stora Galleriet och Grafikgalleriet. Ett fyrtiotal målningar i olika former av blandteknik ryms på de spatiösa ytorna. Utställningens omfattning möjliggör en generositet med verk som inte nödvändigtvis ansluter till huvudspårets estetik. Den lågmälda realismen – i form av stilla snölandskap eller blåtonade stadsvyer – har framför allt i Stora Galleriet sina tydliga motpoler. Där har "Snömannen", med sitt komiska allvar, helt sonika fördrivit den målande konstnären. Den kvarglömda och översnöade skulpturen har från sin plats utanför ateljéfönstret klivit rakt in till staffliet och iklätt sig rollen av alter egot: klumpfotad och predestinerad.

I Stora Galleriet finns också de två udda och närmast apokalyptiska målningarna "Naturrum II" och "Näver och aska". Med viss rätt skulle man kunna kalla dem för utbrytningens nav; kring dem rör sig övriga målningar som ett slags satelliter. Där tar naturen tillbaka det den motvilligt lånat ut, rummen kollapsar av trycket och slukas av det organiska.
     De bildmässiga sammanbrotten fascinerar, men jag kan också förstå dem som värjer sig emot de digitala manipulationerna samt de tekniska blandformerna. Dessa skapar onekligen en viss osäkerhet inför vad som är frampenslat och vad som har fotografisk grund. Samtidigt ger de digitala verktygen Bo Larsson möjligheter till koloristiska rockader med hjälp av en teknik som driver gäck med vår varseblivning.

Stockholm 2012-09-19 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Natt och dag" © Bo Larsson


"Uppifrån Södra teatern" © Bo Larsson


"Katarina Södra, vinter II" © Bo Larsson

 

Konstnärshuset, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com