www.omkonst.com:
Målet som resans nav
Katarina Norling, "Il-Belt", APA Gallery, Sibyllegatan 18, Stockholm, 19/4 – 20/5 2012

Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
Vy från det inre rummet © Katarina Norling © Katarina Norling

Katarina Norlings installation fungerar som visuell drömfångare av resor hon gjort till Visby, Malta, Dubai, Kairo och Tunis – ett slags återförda tankar och reflektioner transponerade till färg- och textform. En kanon skapas av bemålade objekt, kartfragment, minnesanteckningar och löpande silvertejpslinjer på golv och väggar. Enskilda verks koloristiska intensitet balanseras av rummens omslutande karaktär samt den nedtonade ljussättningen.

Ett av resmålen, Maltas huvudstad Valletta, bär smeknamnet "Il-Belt", vilket också är utställningens samlingstitel. Men resans första mål är Visby, det är där Norlings verk "Balladen om vaktchefen" är placerad – en färgorganisk installation med vindlande snäckformer. I text och tankar flätas så de olika målen samman, som en baklängesresa i drömlandet. En tanke snappas upp här, ett associationsspår där. Minnesfragmenten sluter sig, tonar bort, för att åter dyka upp i nästa bild.

Valletta blir ett av naven kring vilken denna roadmovieliknande presentation kretsar, en fixstjärna omgiven av orter som planeter i omloppsbanor. Den diskreta dragspelsformade katalogen, en poetisk reseguide, hjälper utställningsbesökaren att navigera både rätt och fel. Där är fällorna lika strategiskt utplacerade som de enskilda målningarna i lokalen. Dröm dig bort eller hem, målet är alltid detsamma som startpunkten.

Stockholm 2012-04-25 © Leif Mattsson


 


 

 

 


© Katarina Norling


 

APA Gallery, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com