www.omkonst.com:
Soloaktörens berättelser
Cindy Sherman, MoMA, Museum of Modern Art, 11 W53 Street, New York City, 26/2 – 11/6 2012

Text: Mattias Lundblad

skriv ut denna text
Untitled137 © Cindy Sherman Untitled 213 © Cindy Sherman Untitled Film Stills 6 © Cindy Sherman
Cindy Shermans konstnärskap visas i en retrospektiv utställning om 171 fotografier utan titel, kurerad av Eva Respini och Lucy Gallun på Museum of Modern Art i New York.

Vid en första anblick är konstnärskapet en komplett soloakt. Sherman är själv scenograf, kostymör, modell, eller snarare skådespelare, och fotograf. I en annan mening rör det sig om ett arbete som är i ovanligt hög grad beroende av betraktaren. Genom hela produktionen används referenser till europeiskt och amerikanskt kulturarv, samt aktuella samhällsdebatter. Av betraktaren krävs en insatthet i folksagor, konsthistoria och konventioner rörande fotografi och filmberättande, och genom att svara på de signaler som finns i verken skapas mening i mellanrummet mellan betraktare och konstnär.

I genombrottsverket, Untitled Film Stills, en serie om sjuttio svartvita fotografier använder Sherman cinematografins betydelseskapande metoder för att bygga upp en förväntan på ett före och ett efter i de tänkta filmerna. Bilderna är lika mycket det som visas som det som inte visas. Blickens riktning, klädernas sociala status, ljusets egenskaper - blir en språngbräda från vilken fantasin skapar sin egen filmberättelse.

När Sherman sätter sig själv med synliga proteser i konsthistoriskt välkända verk, används betraktarens


 


 

 

 

kännedom om verket för att skapa ny mening. I serien Head Shots, bestående av porträtt av fiktiva sökande till dokusåpor och filmroller, skildras människans försök att dölja sina skavanker i en besatthet av ungdom på ett samtidigt skoningslöst och empatiskt sätt. Återigen låter Sherman oss skapa en berättelse om personerna och samtidigt möta våra fördomar.

Med åren har tonläget höjts med tydligare budskap, högre färgmättnad, större format och tekniskt avancemang. Trots det tappar många gånger de senare verken styrka, medan det är lätt att dröja sig kvar inför de svartvita Film Stills om åtta gånger tio tum.

Helhetsupplevelsen blir att detta ett mycket konsekvent konstnärskap, med en effektiv skildring av det processuella identitetsskapandet i mänsklig interaktion. Inte minst är det en kritik och ett synliggörande av de sociala effekter som följer på bruket av fotografier.

New York 2012-03-07 © Mattias Lundblad


Museum of Modern Art, MoMa, New York | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com