www.omkonst.com:
Vi står vid sidan av våra sinnen
Jean-Baptiste Beranger, Cecilia Hillström Gallery, Stockholm, 16/5 - 15/6 2013
Text: Bengt Jahnsson-Wennberg

skriv ut denna text
"Print (cut hands)", 2010 © Jean-Baptiste Beranger "Print (skull) 1", 2010 © Jean-Baptiste Beranger

När man betraktar Print (cut hands) svindlar det till ordentligt. Det bilden visar är, lite tillspetsat, ingenting. Beranger har lagt sig ner i snön, rest sig upp och fotograferat avtrycket. Det raka blixtljuset gör att ögat växlar mellan att se en fördjupning och en utbuktning. Den tredimensionella kvaliteten är förbluffande, nästan som i ett hologram. Märkena händerna lämnat när han rest sig synliggör ett helt skeende, att någon legat där, tagit sig upp och i snöytan efterlämnat en slags dubbelexponering av sin kropp. Via en slutare har den i sin tur överförts till ett fotografiskt negativ och till sist framkallats i en positiv kopia.

En liknande omkastning i den avläsbara bilden sker i Whipe. Här har Beranger stoppat en ombyggd blixt i munnen, varför hans ansikte utgjort själva ljuskällan istället för en reflekterande yta som i vanliga fotografier.
    I både Print och Whipe når oss omvärlden inte sådan som vår blick vanligen förmedlar den. Därför påminns vi om att världen så som vi känner den är vår egen inre bild av den och att denna bild bara existerar så länge vi själva finns till. Trycks en dödskalle ner i snön, som i Print (skull) skapas bara ett tomrum i vilken ögonhålorna reser sig i en negativ form.

Med andra ord är det något ganska märkligt Beranger åstadkommer via sina omvägar: Vi ställs vid sidan av våra sinnen och ser något bekant, men i grunden obegripligt. Det avfotograferade snöavtrycket, ansiktet som tuggar på en blixt och dödskallen, allt


 


 

 

 

befinner sig i en folietunn atmosfär runt en planet som är oss välbekant, men som också är en del av en svart rymd som vi saknar medfödda redskap för att kunna förstå.

Och som en öppning tillbaka in i den sinnliga världen, som vi alla trots allt så självklart delar, lyser utställningens enda ”konventionellt vackra” bild Film Star (pos). Den består av hopvikta negativ som i positiv form skapar en himmelsblå stjärna innesluten i en bruten komplementär skuggfärg. Sammantagna utgör de en pentagon med en speglande form under sig, mitt i den totalsvarta yta som alltid bildas utanför filmnegativet vid framkallning.

Stockholm 2013-05-22 © Bengt Jahnsson-Wennberg

"Whipe", 2008
© Jean-Baptiste Beranger
"Film Star (pos)" 2013
(något beskuren)
© Jean-Baptiste Beranger

Cecilia Hillström Gallery, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com