www.omkonst.com:
Berlinbaserad samling enligt lustprincipen
"The Pleasure Princip", samling med Berlinbaserade konstnärer, Candyland, Stockholm, 23/8 - 8/9 2013
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
Utställningsvy © Joakim Heidvall

Konstnärsdrivna Candyland öppnar höstsäsongen med en grupputställning med tretton Berlinbaserade konstnärer. Vännerna och kollegerna har bjudits in av Thomas Henriksson (Sv), Olli Piippo (Fi) och Marcus Eek (Sv). Totalt visas ett trettiotal verk, främst måleri, på den i sammanhanget mycket begränsade ytan.

Lustprincipen sägs vara den osynliga hand som fört konstnärerna till Berlin ursprungligen. Här finns fortfarande möjligheten att bo och leva billigt samt ordna ateljéer i den europeiska tyska metropolen som fortfarande är lite för stor sett till antalet innevånare. Berlin bjuder på en dynamik, storlek och mångfald i konstlivet som gör staden till en fortsatt god jordmån för målarna.

Thomas Henriksson har liksom Marcus Eek tillbringat cirka femton år i staden. Han pekar särskilt på att det är de tillresta svenskarna och finländarna som målar bland de skandinaviska konstnärer som vallfärdat hit. Det speglas även i urvalet deltagande konstnärer på utställningen, undantagna tyska Stefanie Gutheil samt amerikanen Scott Weiner.  

Utställningsvy

Självfallet är det svårt att bilda sig en uppfattning om de för mig okända konstnärerna utifrån något enstaka verk. Tillsammans speglar de dock riktningar inom måleriet som inte vanligen visas på de Stockholmsbaserade och mer etablerade gallerierna. Här anas lusten att måla utifrån ett lyriskt, musicerande och tillitsfullt poetiserande mer nonfigurativt perspektiv. Figurationen är dock inte uttömd som uttryck utan får också sina uttolkare här, även om man lyckligtvis slipper allt detta kopierandet efter fotografier, som nått vägs ände som samtida uttryck i mina ögon.

Några av deltagarna som fångar uppmärksamheten lite extra är Joakim Heidvalls (Sv) titellösa bilder efter bokomslag och Ville Kylätaskus (Fi) abstrakt upplösta ”porträtt”. Ida Koitilas (Fi) assemblage vars figur bestraffats med en snigel på ögat, tillhör ett välbeprövat men rikt spår att följa. Över huvud taget skulle det vara intressant att se en större manifestation med dessa lustans lakejer från Berlin. 

Stockholm 2013-08-28 © Susanna Slöör


 


 

 

 


© Marcus Eek

 


© Ville Kylätasku

 

 


© Thomas Henriksson

 

 


Candyland, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
     
S