www.omkonst.com:
Kulturen håller sommaröppet
Galleri Olsson: "Ut Pictura Poesis", sommarutställning, start 13 juli 2013
Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, "Time Waits for Us", 30/5 - 18/8 2013
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
Sommarutställning, Galleri Olsson
Samlingsutställningar hör försommaren till, men ofta stänger gallerierna under Stockholms hetaste turistsäsong, juli till augusti. Två gallerier som i sommar trotsar detta är Galleri Olsson och Galleri Magnus Karlsson på Fredsgatan i Stockholm. Anledningen är naturligtvis Nationalmuseums öppethållande av Konstakademiens hus under Carl Larsson-utställningen.

Galleri Gunnar Olsson presenterar en generös och koncentrerad samling. Här möts färgfältsmåleri och naturlyrik, tachism och strukturella formexperiment. Gunnar Olssons "stall" rymmer flera i sig diametralt sinnade konstnärer, vilket ger samlingen spänst. Det är positivt att se en neofigurativ målare som Roger Metto ta plats bredvid flera av de mer formellt inriktade. En sådan är exempelvis Elisabet Oscarsson som här representeras med en poetiskt atmosfärisk målning. En annan är Sigrid Sandström som med stark integritet uppbär centralplaceringens position.

Sommarutställning, Galleri Magnus Karlsson

Galleri Magnus Karlsson har med sina spatiösa utrymmen möjlighet att presentera en rik och omväxlande utställning, vilket också är fallet på den aktuella utställningen. Här kan videoverk, skulpturala objekt, teckningar och målningar mötas utan att de inkräktar på varandras revir. Konstnärerna i galleriets stall tillhör i flera fall Sveriges mer uppburna, som Jockum Nordström, Carl Hammoud, Mamma Andersson med flera, vilket skapar många kreativa krockar. Det är exempelvis intressant att ställa sig bredvid Tommy Hildings fotorealistiska måleri och betrakta Klara Kristalovas tuschteckningar genom gluggarna i Jockum Nordströms tändsticksask-skulptur.

Även Lars Bohman Gallery håller öppet denna sommar. Mellan 3:e juli och 18:e augusti visas verk av Sven X-et Erixson. Dels gäller det bilder från 1920-talet och dels verk av den sene X-et, från 1965 och framåt. Det finns all anledning att återkomma till den utställningen.

Stockholm 2013-06-18 © Leif Mattsson


 


 

 

 


Galleri Magnus Karlsson


Galleri Olsson


Galleri Magnus Karlsson

 

Galleri Olsson, Stockholm | Galleri Magnus Karlsson, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com