www.omkonst.com:
Digital konst med poetisk ton
"Frieder Weiss plays TecArt" presenteras av Creativity Unlimited, Götaplatsen 9, gamla SIBA/Biografen Göta, Göteborg, 31/8 – 22/9 2013
Text: Helena Svensson

skriv ut denna text
”Me” (bilden är beskuren) © Frieder Weiss Foto: Emilia Fernandez
   
Det knäppande, vibrerande ljudet är påtagligt i rummen där Frieder Weiss konstinstallationer "Slamp" och "Flow" presenteras. Ljuset som lyser upp strålar endast ut från verken. Här förenas interaktiv digital teknik med konst i visuellt samspel – flyktigt, men det ger ändå ett bestående intryck.

Verket "Slamp" är en golvinstallation där en kvinna i röd klänning projiceras på vit duk. Hennes ställning är en korsfästs. När man "rör vid" kvinnan reagerar hon med ljud och rörelse. Nyfikenheten väcks hos betraktaren över reaktionen och triggar fram handlingar som att kittla under fötterna, trampa på eller gå över kroppen. Plötsligt finner man sig indragen i ett moraliskt dilemma som väcker funderingar.

I verket "Flow", på den stora vita väggduken, omgärdas den interaktiva människan av punkter som bisvärmar samt stavar liknande långa sprakande iskristaller. I avläsningen av rörelserna uppstår en ljus konturlös spöklik skugga. Färgerna är i gråskala. Sprunget ur en violin och bearbetat digitalt stämmer ljudet väl överens med formerna.
     I samspelet på duken kan betraktarens lekfulla fantasi ges utrymme. En möjlighet att se sig själv ur en annan vinkel med uttryck som är stora, små, nära och långt borta. Rörelserna som återskapas på duken är oändliga men upplevs ändå begränsade. De är upprepningar som liknar varandra, som i livet självt. Något nytt sker, repeteras, känns igen, men är ändå nytt.
     När dansaren Monica Milocco från GöteborgsOperan till musik framför en improvisation i verket ges det full potential i fråga om ljud, ljus, musik och projektioner.

”Mortal_Engine” (bilden är beskuren) © Frieder Weiss Foto: Emilia Fernandez

Detta är Frieder Weiss första installation i Sverige och den är ett samarbete mellan det egna teamet HypeCycle och institutionen för teknisk fysik på Chalmers. Tillsammans har de olika aktörerna med utgångspunkt i Weiss tekniska lösningar och konstnärliga visioner utvecklat verken. Själv kallar han sig för ”konstingenjör, arbetar ofta med performances och installationer tillsammans med operahus och artister som Madonna och Lady Gaga.

Enligt Weiss är kroppens begränsningar en illusion. Internet och sociala medier ger oss närmast obegränsade möjligheter att nå varandra via språk och tanke, men kroppen glöms ofta bort. Utställningen påvisar gränslösa möjligheter för kroppens förlängning.

Göteborg 2013-09-10 © Helena Svensson


 


 

 

 


”Slamp” (bilden är beskuren)
© Frieder Weiss Foto: Emilia Fernandez

 

 


Installationsbild med verket "Flow" i bakgrunden.
© Frieder Weiss Foto: Helena Svensson

 

 


”Chunky move, Mortal_Engine”
© Frieder Weiss Foto: Emilia Fernandez


Frieder Weiss plays TecArt | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com