www.omkonst.com:
Landskapet som existentiell zon
Kjell Anderson, "Urskilja", Konstakademiens Ateljé och Galleri Olsson, Stockholm, 23/8 - 28/9 2014
Text: Niels Hebert

skriv ut denna text
"Kurosawaland" © Kjell Anderson

Carl Fredrik Hills björkar och tallar, torrmarker, vägar och stenbrott hör till de landskap många återvänder till, även om hans solitära träd kan vara så ensamma att det gör ont.
     Nu tar Kjell Anderson oss med till några av Hills landskap i sin utställning i Konstakademiens ateljé och i Galleri Olsson i samma hus.
I målningen med titeln ”Kurosawaland” låter Anderson björkarna samlas. De är inte ensamma. Ett par tycks nästan komma rusande till dem som redan bildat en livlig grupp och börjat samtala, kanske om vad som bör göras; ivern de utstrålar talar för detta. De har drag av filmregissören Kurosawas samurajer, självständiga anförare som är beredda att ta strid mot förlamande tillstånd.

"Gnejs" © Kjell Anderson

Kjell Andersons dialog med äldre tiders konstnärer är ett viktigt spår i utställningen. I målningen av en tjärn är det Helmer Osslunds spegling av himlen och träden i det blå vattnet som studeras.
     Strindbergs höga horisont och oroliga himmel kan man se bakom exempelvis ”Hitom”, där höjden som sträcker sig upp mot den gråmulna himlen kan påminna om en vågtopp i sin fraktalliknande, skarpa kontur, ännu skarpare än Strindbergs.
     I ”Gnejs” möter det organiska det oorganiska. Lavarna breder ut sig över stenen i former som kan påminna om knypplad spets, tilltrasslad över den väntande jorden som i någon av Hills himlar.
Där finns också ett gränsland, där det svaga diset nära marken tycks som en andedräkt, väntan på liv.

Här tar Kjell Anderson upp det andra spåret, den osäkra existensen, som leder fram till en stor målning, ett mäktigt crescendo av svart jord med bruna, lite torra, utströdda jordkokor. Målningens titel är ”Av jord” – och tänker man på hur orden brukar fortsätta – ”är du kommen och jord skall du…” så tycks det klart.
     Men Kjell Anderson pekar i sina fria och till synes självklara och lätta strövtåg i måleriet på vikten av att se saker på allvar. Där finns fröet både till att känna tröst, och till att se vad man kan göra för andra, som när Hills björkar kommer rusande.

Stockholm 2014-08-27 © Niels Hebert


 


 

 

 


"Tjärn" © Kjell Anderson

 


"Hitom" © Kjell Anderson

 


Konstakademien, Stockholm | Galleri Olsson, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com