www.omkonst.com:
Du är min morgon och min natt
Nina Bondeson, "Berättelsens mitt", Galerie Helena, Stockholm, 26/4 - 17/5 2014
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"Heavier than air but kept aloft" © Nina Bondeson "Dödligt värre" och figurinen "Orolig mor" © Nina Bondeson

Det svarta rymmer allt, det är både yta och atmosfär, både botten och oändlighetshimmel. Det är mot denna dramatiska fond Nina Bondeson orkestrerar sina dramer, sina inkapslade skådespel. Som ryska babusjka-dockor är figurerna omslutna av sig själva, autonoma och obundna. Varje lager av gestalter och berättelser har sin himmel, sitt världsallt. Som i figurinerna där "tatuerade" målningar och teckningar formar hud och klädsel för de betydligt större "moderformerna".

Nina Bondesons bildvärld är interfolierad av reflektioner och referenser, av yttre händelser och egna tankar. Påverkan från historia, skönlitteratur och filosofi görs sig påmind i snart sagt varje objekt – ibland som rena citat, ibland i överförd form. Men texterna har inget bildmässigt tvingande i sig. Visserligen kan man lydigt läsa det skrivna, men man kan också avstå. Bild och text är visuella element som i Bondesons värld samspelar på olika villkor, men med likvärdiga förtecken: de bygger bild, de skapar betydelseskikt, de problematiserar.

I ett idealt scenario är konstbilden initialt lättavläst och visuellt pregnant, för att i nästa fas skapa huvudbry, grubblerier och ifrågasättanden. Så är det med Nina Bondesons målningar och objekt. Hon betonar inte det innehållsliga på det visuellas bekostnad, båda delarna är lika betydelsefulla. Varje verk rymmer ett mindre universum av associativa möjligheter, av absurditeter, allvar och ofta (svart) humor. Det är gäckande, men aldrig spefullt. Det är drömskt men aldrig världsfrånvänt.
     Man kan med behållning söka de flertaliga litterära och filosofiska referensernas ursprung. Man kan bli upprymd över att man möjligen funnit svaren, bara för att i nästa stund inse att den förmodade källan uppenbarligen passerat genom den bondesonska centrifugen. Som när jag läser in syntaxen från W.H. Audens "Funeral Blues" i Bondesons kärleksfulla sinnlighetsstrofer (i objektet "Dödligt värre") som börjar "You're my morning & my night / You're my darkness & my light / You're my blindness & my sight.

Stockholm 2014-04-30 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Hund" © Nina Bondeson


"Utgångsställning 26:e försöket"
© Nina Bondeson


"Don't" © Nina Bondeson


Galerie Helena, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com