www.omkonst.com:
Konstforum firar 50 år
Konstforum 50 år, Jubileumsutställning, Norrköping, 27/9 - 12/10 2014
Text: Lotta Ekfeldt

skriv ut denna text

"Gul" © Eskil Hansson

"La Paix" © Olle Schmidt "Skuggan" © Inger Sö̈dergren

Konstforum i Norrköping firar 50 år. I två stora jubileumsutställningar visas ett urval konstnärer som medverkat genom åren. Den första utställningen (i mars) koncentrerades på konstnärer utanför regionen medan de mera lokalt baserade presenteras för sig i denna andra exposé. Sammanlagt har runt 100 konstnärer och drygt 140 verk valts ut att representera föreningens femtioåriga historia.

"Isabelle" © Jan Davidsson

"Den lokale kulturredaktören "© Stefan Teleman

I pågående utställning dominerar måleriet med konstnärer som Olle Schmidt, Monica Frisendahl, Stefan Teleman, Lillevi Hultman, Åke Bjurhamn, Elin Källman, Hans Hermansson och Berit Hammarbäck, för att nämna några.
      Men här finns också exempel på det breda spektrat av uttrycksformer som konstföreningen medvetet arbetat med under åren: skulptur av Elis Nord, Owe Pellsjö, Kicki Stenström och Jan-Erik Frisendahl; textil av Eva Pettersson; stengods och keramik av Helena Sjögren och Inger Södergren; silversmide av Tomas Johansson; fotografi av Caroline Färnström, Lennart Jansson och Pelle Wichmann samt olika grafiska arbetsmetoder representerat av Philip von Schantz, Christer von Rosen, Svenrobert Lundqvist, Karin Klöör, och Wilhelm Lindwall.

"Parallell" © Camilla Lothigius

Föreningens strävan att spegla det samtida konstlivet genom åren är behjärtansvärd och med blicken bakåt finns förstås också förklaringar till det aktuella urvalet från verksamhetens första decennier – ett urval som nästan helt domineras av manliga konstnärer. De senare årtiondena har en betydligt jämnare representation ska påpekas.

Att fylla femtio ger oundvikligen möjligheter till tillbakablickar. När föreningen startade 1964 på initiativ av Gertis Grundström (gift med konstnären Elis Nord), blev Stenhusets lokaler snabbt en mötesplats för både den konstintresserade allmänheten och konstnärerna själva. Man erbjöd inte bara en utställningsverksamhet av hög kvalitet, utan också en fysisk plats öppet för samtal och umgänge. Föreningen fungerade länge som en samlande kraft för stadens konstliv och var inte minst betydelsefull för unga, nya konstnärer.

© Lillevi Hultman

"Jag väntar på dig" © Elin Källman

Kvalitetskravet har varit och är fortfarande ett oförvitligt kännetecken för Konstforum men själva salongslivet är ett minne blott. Det försvann på 70-80 talet då de lokala konstnärerna skapade sin egen intresseförening KIFIN och med den sina egna lokaler.
      En återblick som sagt och ett hedrande av det som varit men förhoppningsvis också ett framåtblickande om fortsatt utveckling av verksamheten, för att öppna upp för en bredare publik och för det kulturella samtalet.

Norrköping 2014-09-30 © Lotta Ekfeldt


 


 

 

 


"Öknens dröm" © Kicki Stenström


"Norrköping, Minne 1" © Albert Engström


Bilder från Instagram © Caroline Färnström


"Morgon vid sjön" © Bertil Almlöf"Köket" © Monica Frisendahl

 


Konstforum, Norrköping | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com