www.omkonst.com:
Att rubba ögats avkodning
Lasse Söderberg, "Grafik 1967-1991", NP33, Norrköping, 22/3 - 26/4 2014
Text: Lotta Ekfeldt

skriv ut denna text
"Studier" © Lasse Söderberg "Hjärtat (Veronicas svettduk)" © Lasse Söderberg "På stranden" © Lasse Söderberg

I ett av de mindre rummen på Galleri NP33 visas grafik av Lasse Söderberg. Utställningen omfattar elva blad ur galleriets egen samling. Med tanke på att Söderbergs grafiska produktion är relativt liten (ett tjugotal verk) och att han i stort sett upphörde med grafiken i början på nittiotalet, är denna retrospektiv intressant och välkommen.

Lasse Söderbergs minutiösa arbeten tillhör den illusionistiska realismen i strävan efter ett objektivt återgivande av verkligheten. Men de präglas också av ett filosofiskt förhållningssätt till detta ”verkliga”. Ofta ges bilden en förskjutning som avsiktligt rubbar ögats avkodning: en oväntad spegling, en bakvänd text, ett surrealistiskt tillägg som understryker att det är en ersättning av det ”sanna” vi har att göra med - eller för att citera Söderberg själv att ”allt i bilden är en enda stor flykt från sanningen, med andra ord, en jädrans lögn”.

Platons tes om spegelbildens falskhet då den saknar påtaglig realitet får här relevans. För hur sant är ett porträtt, vad finns bakom masken och vem ser vi egentligen när vi står framför spegeln? I Söderbergs tappning framträder inte Jesus ansikte på Veronicas svetteduk utan ett hjärta och bakom masken i ”Rien ne va plus” döljer sig visserligen Söderbergs egna ögon - men upp och ned. En lekfull spänning mellan två poler: det objektivt allmängiltiga och det subjektivt okontrollerbara. Glappet mellan det förväntade, ”sanna” och den relativa sanningen retar sinnena och betraktaren finner att hon saknar vokabulär för det hon ser.

"État dormant" © Lasse Söderberg "Åsa" © Lasse Söderberg

Men Söderbergs mångbottnade bildvärld karaktäriseras förstås också av den tekniska precisionen och hantverksskickligheten. I ”État dormant” med sin stilla stämning får blicken vandra över de subtilt återgivna detaljerna: väskans utmejslade lås, filtens textur och den finstilta madonnabilden. I självporträttet ”Torrnål II” är stämningen en annan: Söderberg i helfigur med cigaretten i hand, rökens luftiga pustar som dröjer kvar mot det svarta. Starka kontraster, mörker och ljus, tvivel och insikt.

Även om Lasse Söderberg inte längre arbetar med grafik pågår hans konstnärliga verksamhet på annat sätt. Sedan några år tillbaka översätter han den franska författaren och poeten Paul Valérys anteckningsböcker från tiden 1894-1945. Översättningen är en faksimil, vilket innebär att tusentals sidor text, vetenskapliga skisser och teckningar kopieras för hand. Söderberg har tidigare, tillsammans med Jan Hannerz översatt Paul Valérys essä ”Introduktion till Leonardo da Vincis metod & kvällen med herr Teste”.

Norrköping 2014-04-02 © Lotta Ekfeldt


 


 

 

 


"Spegel" © Lasse Söderberg


"Rien ne va plus" © Lasse Söderberg


"Paris" © Lasse Söderberg


NP33, Norrköping | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com