www.omkonst.com:
Minns Georg Suttner – en livsbejakande målarpoet
Konstnären Georg Suttner, Stockholm, har avlidit, 91 år gammal
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
"Fransyskan" © Georg Suttner Georg Suttner. Foto: Gidlunds förlag

Georg Suttner har för generationer av blivande konstnärer varsamt burit fram måleriets hemligheter och generöst delat sina erfarenheter. Han har ständigt stöttat genom att förmedla måleriet som ljusets och glädjens poesi utan att väja för svärtan.”
     Prismotiveringen lästes upp vid Konstakademiens högtidssammankomst för ett år sedan.
      Vid efterföljande sittning samtalade han om måleri i allmänhet och ljusmästaren Rembrandt i synnerhet som sällskapets självklara medelpunkt. I lågmälda och passionerade ordalag bekräftade Georg Suttner åter varför generationer av blivande målare hänförts och entusiasmerats av hans undervisning.
     Om poesin i måleriet ligger i att skilja ljus från mörker, att låta den jämförande färgen skapa ”Något” utav ”Intet”, så var Suttner en av dess mest hängivna tillskyndare. Därtill brann Georg Suttner även för målarna och följde trofast allas äventyr och utveckling. Vem skall nu ringa på vernissagedagen för att önska lycka till?

Suttner beskrev sin tidiga konstnärliga utveckling som präglad av en tro på färgen jämförbar med tron på samhällets möjliga revansch och utveckling, vilken präglade tiden efter andra världskriget. Uppvuxen i en musikalisk familj var även ”rytmen” ett indirekt skapande element i måleriet. Penselföringen närdes följsamt av de olika färgernas taktila kvaliteter och bidrog till uttrycket.


 


 

 

 

Färgflätorna fogades samman till ett måleri som han själv valde att beskriva som komplext, snarare än att låta det infogas under rubriker som expressivt eller informellt. Aktiv färg helt enkelt.

Det tidiga femtiotalet tillbringades i Fernand Légers ateljé i Paris. Dessförinnan studerade han i Oslo och Köpenhamn.
     Den konstpedagogiska gärningen var omfattande. Åren 1981-1987 var Georg Suttner rektor för Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, och han utnämndes till professor 1984. Han stod bakom uppbyggnaden av Konsthögskolan i Umeå och var verksam vid Valand i Göteborg och Konstakademin i Trondheim.
    Georg Suttner är självfallet nära förknippad med konstnären Arne Isacsson och Gerlesborgsskolans verksamhet såväl i Bohuslän, i Stockholm som i Provence, Frankrike. Engagemanget i Bohuslän inleddes redan 1948 och sista kursen hölls så sent som i september ifjol.
    Saknaden är stor efter en sällsynt fin och livsbejakande målarpoet som generöst delade sina insikter med andra.

Stockholm 2014-02-13
© Susanna Slöör /Ständig sekreterare, Konstakademien

Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com