www.omkonst.com:
Formelstyrda fantasivärldar
Nigel Cooke, "Black Mimosa", Pace Gallery, New York, 18/9 - 24/10 2015
Text: Mattias Lundblad

skriv ut denna text
"Frosen Waterfall", 2015, oil on linen backed with sailcloth,
230 cm x 220 cm © Nigel Cooke

"Black Butterfly", 2015, oil on linen backed with sailcloth,
230 cm x 220 cm © Nigel Cooke

Den brittiske målaren Nigel Cooke har sin första utställning på Pace i Chelsea, och den första i New York på tre år. Cooke står för ett samtidigt mycket tekniskt och intellektuellt måleri. Han doktorerade vid Goldsmith’s College i London 2004, och har sedan dess också varit verksam som kritiker. Ett ämne han fäster stor vikt vid är det ögonblick där berättelsen uppstår.

Nigel Cooke har gjort sig känd för skildringar av människor i kitschiga fantasivärldar, och de nya verken på Pace är inget undantag. Målningarnas ensamma människor är alla frånvarande, inneslutna i sig själva eller fjärrskådande. Trots att bilderna är fyllda av detaljer utstrålar de ett påtagligt lugn, även där färgmättnaden är uppskruvad till max.
     I den kadmiumgula färgexplosionen "Mimosa" är en kvinnogestalt försjunken i en blombukett som sprider sig över bildytan och täcker en bakom skymtande motivvärld av bostadshus. I Cookes process läggs detaljer till och dras ifrån i många lager. Han målar en detalj, täcker över den, och låter dess “spöke” verka i bilden, målar tillbaka, och så vidare.

"Sunrise", 2015, oil on linen backed with sailcloth,
230 cm x 220 cm © Nigel Cooke

Cookes måleri har ibland kritiserats för att ligga nära illustrationen, att bildelementen inte lämnar utrymme för att tolkas. Nigel Cooke manipulerar dock det förväntade genom att förskjuta förhållanden mellan dessa element, genom skala, perspektiv och ljusförhållanden. Han svävar mellan interiör och exteriör, mellan abstraktion och figuration, mellan berättelsebärande detaljer och nonsens, och han vägrar att landa.
    I "Black Butterfly" kör en barbröstad man en kvinna i en skottkärra. Båda bär gula skor. Det är frestande att på rutin associera fram en berättelse utifrån dessa bildens morfem.
    "Sunrise" visar en kocks rökpaus. Om miljön är inne eller ute, stad eller skog, går inte att säga säkert. I denna osäkerhet blir man snabbt medveten om egna förväntningar och förförståelse, och bildens lager uppfattas och läggs till ett efter ett.

Utställningens helhet är mycket sammanhållen, vilket följer av den regelrika och uttänkta arbetsmetoden. Verkens komplexitet är fängslande. En invändning är att processens många regler och formler också gör att betraktaren, trots bildernas svävande osäkerhet och många lager, styrs hårt i sin upplevelse. Det är därför svårt att riktigt ryckas med.

New York 2015-09-30 © Mattias Lundblad

Pace Gallery, 510 W25th Street, New York


 


 

 

 


"Mimosa", 2015, 210 cm x 150 cm
Oil on linen backed with sailcloth
© Nigel Cooke


"Books in Snow", 2015, 232.5 cm x 180 cm
Oil on linen backed with sailcloth
© Nigel Cooke


"Blind Philosopher", 2015, 250 cm x 190 cm
Oil on linen backed with sailcloth
© Nigel Cooke


The Pace Gallery, New York | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com