www.omkonst.com:
Att sätta språk och tanke i rörelse
Ann Eringstam, "Selected Works", Passagen, Linköping, 21/3 - 10/5 2015
Text: Lotta Ekfeldt

skriv ut denna text
"Before the storm" © Ann Eringstam

En näst intill heltäckande översikt av Ann Eringstams arbeten finns nu att se på Passagen. Utställningen fyller hela konsthallen och består av ett trettiotal bilder från fem olika fotoserier.
     Eringstam utgår ofta från dramatiska naturbilder med infogade detaljer, ibland hon själv eller det som slumpartat dyker upp på platsen där hon fotar: en scoutgrupp, några korsriddare från ett ”lajv”, en fransk bonde, får och falkar. Men även om slumpen har ett finger med i spelet känns Eringstams bilder allt annat än tillkomna i ögonblicket.

I förstone är det en ytans lek med referenser från det romantiska måleriet (Caspar David Friedrich, Thomas Cole) där det spektakulärt natursköna förstärks av det stora formatet. Men det naturlyriska ytskiktet bär ofta på störande detaljer som bryter det förrädiskt vackra.
     Särskilt tydligt blir det i serien ”Before the storm” där ett paradisiskt låtsaslandskap uppbyggt med skräckfilmens dramaturgi antyder att allt inte är så perfekt som det ser ut. För i bakgrunden närmar sig en helikopter och i mannens ficka gömmer sig en pistol - olustigheter som framträder för ögat först efter en stund. Plötsligt laddas bilden med oro och atmosfären i scenen förändras. Här liksom den sorglöst leende familjen i ”Too good to be true” framställs det stereotypa, det tillrättalagda och skenbart präktiga precis lika obehagligt som det ter sig när det just avslöjats.


"In Search of Wonderland" © Ann Eringstam

Vi lurar oss själva, tycks Eringstam säga, när vi uppfattar det vi ser som ”fullkomligt”. Bara genom uppmärksamhet kan tanken få en ny riktning och det vi förut inte såg kan plötsligen få skärpa och framträda – ibland på ett nytt och överraskande sätt.
     I serien ”Out of the fog” rör sig bildspråket just så - mellan det konturlösa, knappt urskiljbara och det som i skarp kontrast träder fram ur den metaforiska dimman.
     Den här kittlande förtätningen av både närvaro och frånvaro löper som en röd tråd genom Eringstams verk. Och kanske det handlar om konsten att se, att träna blick och tanke. Att helt enkelt utmana sig själv en smula genom att ta sig över en mur eller flod för att sätta språk och tanke i rörelse.

Linköping 2015-04-07 © Lotta Ekfeldt


 


 

 

 

"Out of the fog" © Ann Eringstam


"Too good to be true" © Ann Eringstam


"Escape" © Ann Eringstam


Utställningsvy, PassagenPassagen, Linköping | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com