www.omkonst.com:
Vardagens konkreta intryck på skapandet
Patrik Gyllander, "Målningar", NP33, Norrköping, 18/4 - 16/5 2014
Text: Lotta Ekfeldt

skriv ut denna text
"Samlaren" © Patrik Gyllander "Verklighetens framsida" © Patrik Gyllander

Vardagens konkreta intryck kan sägas utgöra grundval för Patrik Gyllanders skapande. I arbetsprocessen ligger fokus kanske främst på materialitetens färg och form som den objektivt uppenbarar sig och vidare till hur den kreativt kan tolkas.
     Former kombineras, återkommer och kombineras på nytt i olika serier utförda i akryl, bläck och broderi. Känslan av det grafiskt framställda ligger ofta nära – ibland med en distanserande verkan, ibland mera pådrivande då akrylen fått flöda fritt över linjerna och broderiet är sytt ut och in.

De flesta verken håller något mindre format, utom ”Samlaren” som fungerar som en slags förenande punkt i rummet. I denna större målning har ”onda” former som dödskallar och små gröna soldater bokstavligen avväpnats och fått träda in som dekorativt material tillsammans med en bit balkongräcke tillika en rokokospegel, i vilken Gyllander själv finns avbildad. Kanske en dekor, en kuliss eller ett lekfullt självbiografiskt betraktande av det egna skapandet.

Ibland blir möjligen Gyllander lite väl privat i sitt berättande och bilderna stannar i det rent dekorativa. De egna minnena och sparade intrycken når inte riktigt fram till betraktaren och ytan förblir i de sammanhangen just yta. Men å andra sidan finns här i gengäld pusslandet med färg och form i ett interaktivt flöde mellan verken som en enskildhet i sig.

Norrköping 2015-04-21 © Lotta Ekfeldt


 


 

 

 


"Längtan" © Patrik Gyllander


"Vardag" © Patrik Gyllander


NP33, Norrköping | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com