www.omkonst.com:
Vem tar ansvaret för konstkritiken?
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text


Susanna Slöör
Ansvarig utgivare / Omkonst

 

 

 

 

Kulturrådet har i dagarna straffat den vitala svenska konstkritiken – den som numera finns på nätet – genom att sänka kulturtidsskriftstödet till Omkonst med 20 procent och halvera stödet till Konsten.net.
     Omkonst har även fortsatt sin stabila bas, men tänker inte stillatigande åse den alltmer tilltagande kulturskymningen för konstkritiken.

I Sveriges största dagstidning, Dagens Nyheter, är det företrädesvis institutionernas utställningar som prioriteras. Och ute i landet försvinner plattformen för kulturjournalistiken i allt högre utsträckning. Omkonst är idag ofta det enda forumet för flera i landsortspressen tidigare verksamma kritiker.
       Inte heller en gigant som Expressen medger längre något utrymme för bevakning av galleriernas grundläggande, viktiga verksamhet. Omkonst välkomnar därför en av Sveriges främsta pennor till vår krets, konstkritikern och författaren Peter Cornell. Vi är stolta över att fortsatt kunna göra hans betydelsefulla röst tillgänglig även vad gäller konstnärernas galleriutställningar.

Vi vill härmed även hälsa läsarna välkomna till ett nytt konstår med Omkonst. Vi försöker att ta ansvaret och lovar att även fortsättningsvis verka för att ha det bredaste bevakningsuppdraget i svensk konstliv sett till både innehåll och mängden konstkritik. Att vår redaktör Leif Mattsson är den flitigast publicerade konstkritikern i Sverige talar ju sitt tydliga språk.
       Våra många läsare och annonsörer har naturligtvis förstått vår ambition. De vet också att Omkonst går vid sidan av dagspressen. Vi intresserar oss även för den viktigaste mötesplatsen för konsten: gallerierna, de som tar riskerna genom att satsa på konstnärernas tidiga karriärer. Utan regelbunden kritik av oberoende skribenter och det långsiktiga ansvar som gallerierna tar skulle konstlivet i Sverige vara betydligt fattigare.
      Ett stor tack till alla läsare och annonsörer som stödjer och visar sin uppskattning genom att troget följa oss.

Stockholm 2015-01-21
© Susanna Slöör, Ansvarig utgivare / Omkonst

 


 

Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com