www.omkonst.com:
Ett credo för mångfalden
Jim Axén,
"Måleri, skulptur/objekt, grafik, bok", Enköpings konsthall, 2/4 – 24/4 2016
Text: Niels Hebert

skriv ut denna text
I fonden ”Det designade helvetet” omgiven av åtta ”Aktörer i det designade helvetet”. "S.t Antonius 1" © Jim Axén

Konstutställningens norm är enkelhet. Hellre få verk, än för många, hellre ordning än oreda. Jim Axéns utställning i Enköpings konsthall kan ses som ett credo för mångfalden. På en förhållandevis liten yta visas över 70 verk. Mångfald finns även i de konstnärliga medlen: måleri, grafik, datorbearbetat foto, skulptur, objekt och till liten del design, en genre som han för övrigt delvis häcklar. Även retrospektivt och nytt blandas.
 
Jim Axéns utgångspunkt är den tidiga modernismen. Längs vägen har han anammat suprematism, kubism och surrealism. Först i utställningen möter besökaren två nya verk, en geometrisk målning, ”Komposition VII”, och en besläktad ”Figur”. I ”Pardans” står de svarta skorna på en oval bricka som en blinkning till Méret Oppenheims vita pumps i ”My nurse”. Han tycks också dela René Magrittes intresse för moln och bilder som tänkespråk.
     Måleriet präglas av mångfalden av små distinkta former. ”Det designade helvetet” är ett bra exempel. Är ett designat helvete att allt är givet en viss form? Att vägen till helvetet är stensatt med goda avsikter? Att fantasilösheten kommit makten när, ett slagord från Paris 1968 var ”Fantasin till makten!”
 
Kanske är det likadant med den helige S.t Antonius, eremiten som ”alla”, från Bosch till Dali, målat och som blev helgon efter att i sin ökengrotta motstått ständiga frestelser av sköna kvinnor och läckra måltider. Frestelsen ligger närmare till uppfyllelse i vår tid och dödssynderna har förlorat sin kraft. I de två målningarna av helgonet tycks frestelsernas inferno speglas i hans skräckfyllda öga. Kanske var eremiten i öknen den förste surrealisten.

Skulpturen ”Länkar” utvinner det enkla ur ett komplext inre. Verket kan handla om nervbanor, associationsbanor eller förbindelser människor emellan och känns välbekant på ett undflyende sätt. Även mellan olika verk finns associationsbanor. Förlagan till det grafiska bladet ”Fabriken”, med ett stearinljus som skorsten på en bibelliknande bok och omgiven av små plastfigurer, uppges ha brunnit ner och blivit underlag till objektet ”Kopulation”.

I skapande sammanhang talar man ibland om vikten av att följa devisen ”kill your darlings”. Men Jim Axéns darlings får vara med och vitsen utan djupsinne passeras här och där i de många fotobaserade collagen. Utställningen erbjuder besökaren att ta del av konstnärens arbetsvärld. Även om besöket blir hastigt ger det en föreställning om konstens ständiga försök.

Enköping 2016-04-06 © Niels Hebert


 


 

 

 


"Figur VII" © Jim Axén


"Länkar" © Jim Axén


Enköpings konstförening/Enköpings konsthall | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com