www.omkonst.com:
Att bryta mot materialkonventionerna
Inger Bergström, Göteborgs Konstförening, 17/9 – 9/10 2016
Text: Berit Jonsvik

skriv ut denna text
"Inez och jag" © Inger Bergström Utställningsvy © Inger Bergström

När Rosemarie Trockel gjorde sina monokroma stickade verk någon gång på 1980-talet och kallade dessa för målningar, så var det naturligtvis med en blinkning till bland andra Robert Rauschenberg och hans monokroma målningar på duk. Hon väckte då också frågor om olika material och dess status. Är en målning på duk mer värt än en stickning, lika stor och med samma färg? Verkligheten omkring oss svarar nog villigt ja på den frågan. Ändå fortsätter många konstnärer att framhärda i att ta dessa undervärderade material som utgångspunkt i sin konstnärliga verksamhet.

På Göteborgs Konstförening visar Inger Bergström verk, där textil är ett av huvudmaterialen. Hennes serie Cut up är utförda i textil/tyg, men har tydliga referenser till ett abstrakt måleri. Tillsammans med bearbetade möbler bildar de en rumslig miljö. En gammal byrå är uppsågad och ur den väller ett tyg, översållat med knappar. Kanske också en reflektion över den förändrade status, som även knappar genomgått. Förr sparades knappar i små askar, som värdeföremål. Idag hamnar en tappad knapp lätt bland soporna.

"Riktadhet VIII" © Inger Bergström

I serien Runt i cirklar utforskar Bergström närmast vad man skulle kunna kalla optiska effekter. Ett randigt tyg klipps i allt mindre cirklar som sedan läggs i lager på varandra och förskjuts så att det uppstår intressanta variationer av randningen. Det ger en tredimensionell verkan. Det stora svartvita verket Inez och jag dominerar ett av de små rummen. Där anar man inflytandet från den brittiska konstnären Bridget Riley, en av OP-konstens stora, som började undersöka olika visuella illusioner och förvillelser på 1960-talet.

Vilket material som väljs för att gestalta en konstnärlig idé är inte utan betydelse. Bakom varje material finns laddningar och traditioner, som utkristalliserats under lång tid och som fortsätter att släpa med. Trots att man säger sig ha gjort upp med gamla värderingar. Önskvärt vore att disjunktionen mellan material godkända för konst och material enbart godkända för hantverk upphörde. Inger Bergströms utställning bidrar till att bryta ned dessa barriärer.

Göteborg 2016-09-28 © Berit Jonsvik (text och foto)


 


 

 

 


"Runt i cirklar" © Inger Bergström

 


"Riktadhet VIII" © Inger Bergström

 


Göteborgs Konstförening | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com