www.omkonst.com:
Boknytt
Heltäckande guide över Malmös offentliga konst

Boknytt: Malmö konstguide – Offentlig konst i staden
Red: Gunnar Ericson och Jacob Faxe, Kira Förlag, Malmö, 2016
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
Malmö konstguide – Offentlig konst i staden. Kira Förlag, Malmö. ISBN 978-91-87875-11-3 (svensk utgåva)

Detta är den tredje utgåvan av Malmö konstguide, tio år efter att den förra publicerades. Och antalet verk har naturligtvis också ökat allt eftersom staden har vuxit i storlek. I den aktuella utgåvan rör det sig om 359 verk, 90 fler än i den förra upplagan.

Malmö är en av Sveriges stora konststäder med en omfattande samling offentliga verk spridda över en ansenlig yta. Att försöka överblicka dessa är naturligtvis tämligen ogörligt för den normalt konstintresserade; det skulle ta veckor eller månader att själv söka upp alla verk.
   Det är där konstguiden kommer in. För Stockholms del publicerades nyligen en guide till konsten i tunnelbanan, och nu är det alltså aktuellt med en rejäl uppdatering av Malmö konstguide under redaktörskap av Gunnar Ericson och Jacob Faxe.

Boken innehåller flera utvikbara kartor över stadens olika delar

Malmö konstguide är av ansenlig storlek för genren, med kraftigt kartongomslag och rejäl ringpärm. Någon lätt miniguide att enkelt kunna stoppa ned i fickan handlar det inte om, snarare då om en hybrid mellan en kompakt encyklopedi och en mindre "coffee table book".
     Det halvstora formatets fördel ligger naturligtvis på reproduceringssidan; bilderna är relativt stora och textmaterialet generöst. Självklart har varje verk också försetts med information om konstnär, teknik, årtal, placering och ägare.
     Dessutom tillkommer korta förklarande texter, i vissa fall om konstnärens intentioner, i andra för att sätta in de äldre verken i ett begripligt sammanhang. Det räcker oftast till att skapa en god förståelse utan att man nödvändigtvis behöva stå framför de enskilda verken. Det senare är en egenskap som gör att konstguidens målgrupp sträcker sig långt utanför Malmöborna eller den tillfällige besökaren. Det har förmodligen också varit den drivande tanken.

Jag har bara en personlig önskan, efter att nyligen vid mitt senaste konstbesök i Malmö burit runt på den ganska så skrymmande boken: varför inte komplettera med en lätthanterlig miniguide i fickformat? Materialet finns ju redan tillgängligt, och mindre (eller färre) bilder är en kompromiss som den ambulerande besökaren bör kunna stå ut med. Väl tillbaka på hotellrummet kan man sedan komplettera sina synminnen med hjälp av den stora och utmärkt heltäckande Malmö konstguide.

Stockholm 2016-06-03 © Leif Mattsson

Bokprojektets huvudmän är ABF Malmö, Malmö Förskönings- och Planteringsförening, Malmö stad och Kira Förlag.


 


 

 

 

 

 

 

 

 


Kira Förlag, Malmö | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com