www.omkonst.com:
Boknytt
Tänk med känslorna – känn med tanken

Tryck. The Prints. Carl Fredrik Reuterswärd. Redaktör: Thomas Millroth
Bokförlaget Arena, 2016, ISBN 978-91-7843-490-9
Text: Emelie Ånskog  

skriv ut denna text
Tryck. The Prints. Carl Fredrik Reuterswärd,. Redaktör: Thomas Millroth

Detta omfattande grafiska samlingsverk, med den mångbottnade, reuterswärdska titeln Tryck, inleds med ett förord av Annerose Kessler. Hon berättar om när Carl Fredrik Reuterswärd som fjortonåring upptäckte världen. Den inre världen lockades fram med hjälp av vattenfärger och vått papper. 

Under studierna på Konstakademin fördjupade han sina kunskaper i grafik som blev ett viktigt uttrycksmedel för honom. Carl Fredrik Reuterswärd var en fantasins mästare med en uppfinningsrikedom och inlevelseförmåga som sträckte sig med en sällsynt självklarhet över många konstnärliga uttryck. Det fanns ett samband mellan skrift och bild i hans konstnärskap, det fanns ett djup i hans humor. Han var poet, författare, grafiker, skulptör, professor och en av Sveriges internationellt mest kända konstnärer.
     När Carl Fredrik Reuterswärd var fem år bröt andra världskriget ut. Hans mamma torkade sina tårar på en näsduk med knutar. Cirka fyrtio år senare mördas John Lennon och Reuterswärd gör sitt kanske mest kända verk: Non Violence-revolvern med en knut på pipan. Skulpturen finns i fler upplagor, utanför FN-skrapan i New York står en av dem. 

© Carl Fredrik Reuterswärd

Efter sin stroke 1989 använde han sin hand som en revolt mot omständigheterna och halvsidesförlamningen. Reuterswärd började om från början, började teckna med vänster hand och hela hans konstnärskap förändrades. Det annorlunda och det okonventionella seendet. Det intuitiva och nyskapande förhållningssättet till arbetet.
     Jag drar mig till minnes hans citat ur Pirjo Birgerstams bok Skapande handling – om idéernas födelse: "Vänstra handen är tusen gånger mer utvecklad än den där [pekar på höger hand], den är en sån som man säger 'god dag, god dag' med. Jag känner inte högerhanden. Den högra handen är uppfostrad snällt och konventionellt. Den ritade av det den borde, även om jag gjorde allt för att den inte skulle göra det."

Denna gedigna, stora, tunga 400-sidiga bok ger en mycket bra överblick över Carl Fredrik Reuterswärds bredd, inriktning, uttryck och även över hans sätt att intensivt bearbeta ett och samma tema. Konstverken öppnar upp för betraktarens egna möjligheter till tolkningar och associationer – ett bildspråk som får oss att tänka med känslorna och känna med tankarna. Det är sällan bilderna är entydiga och det är just det som gör dem så intressanta. Det är tryck i färgskalan, det är siffror och bokstäver, framför allt med betoning på deras mellanrumsformer, det är tyngd och kraft i dessa grafiska verk som nu är samlade som ett gemensamt slutord till en saknad konstnär.

Skåne 2016-10-12 © Emelie Ånskog  


 


 

 

 


© Carl Fredrik Reuterswärd


© Carl Fredrik Reuterswärd


© Carl Fredrik Reuterswärd


Bokförlaget Arena | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com